دوره برنامه نویسی پیشرفته Java


سرفصل و محتوای دوره برنامه نویسی پیشرفته به زبان جاوا


پیش نیاز ها : آشنایی با Design Pattern

مخاطبین دوره : علاقمندان به برنامه نویسی شبکه، مدیران پروژه، برنامه نویسی پیشرفته، سر تیم توسعه نرم افزار، طراحان نرم افزار، برنامه نویسی هم روند، Multi Thread Programming، طراحی استاندارد برنامه ها


اهداف دوره :

        برنامه نویسی شبکه با جاوا

        برنامه نویسی سوکت با جاوا

        برنامه نویسی چند نخی

        برنامه نویسی آسنکرون و سنکرون  به زبان Java

        ساختار پیشرفته ی داده ها    

       UML


سرفصل دوره:

        طراحی شی گرا بر اساس مفاهیم  & RUP  UML

         مقدمات UML

         بررسی مستند الزامات

         شناسایی کلاس های موجود در مستند الزامات

         شناسایی صفات کلاس

         شناسایی وضعیت و فعالیت شی ها

         شناسایی عملیات های کلاس

         همکاری ما بین شی ها

         کلکسیون های جنریک

         نگاهی بر کلکسیون ها

         کلاس های Type-Wrapper برای نوع های اصلی

         Auto Boxing , Auto-UnBoxing

         واسط Collection و کلاس Collection

         لیست ها

         Iterator , Array List

         Linked List

         متد های کلکسیون

         متد Sort

         متد Shuffle

         متدهای پیشرفته کلکسیون

         Set , Map

         کلاس Properties

         کلکسیون های سنکرون

         پیاده سازی انتزاعی

         کلاس ها و متدهای جنریک

         محرک متدهای جنریک

         سربارگذاری متدهای نریک

         کلاس های جنریک

         نوع های خام

         Wild card در متدهایی که پارامترهای نوع دار

         ارتباط جنریک و توارث

         پشته ها

         صف ها

         درختها

         برنامه نویسی چندنخی Multi Thread Programming

         چرخه عمر و حالت چند نخی

         اولویت و زمان بندی thread

         Runnable  و کلاس Thread

         چارچوب موازی با Executer

         همگام سازی

         اشتراک گذاری سنکرون

         اشتراک گذاری سنکرون و عملیات اتمیک

         رابطه تولید کننده و مصرف کننده بدون همگام سازی

         Array blocking queue

         بافر کران دار

         واسطهای Lock , Condition

         انجام محاسبات در Worker

         پردازش نتایج میانی در Swing Worker

         Future , Callable

         شبکه سازی

         کار با URL

         خواندن فایل از سرویس دهنده وب

         پیاده سازی سرویس دهنده مقدماتی – سوکت استریم

         پیاده سازی سرویس گیرنده مقدماتی – سوکت استریم

         تعامل سرویس گیرنده / سرویس دهنده با تعامل سوکت استریم

         اتصال از طریق دیتا گرام


ساخت رزومه حرفه ای با امکان خروجی گرفتن با فرمت pdf و word در قالب های متنوع

مشاهده نمونه رزومه های ساخته شده