آموزش فریک ورک Hibernate در Java


سرفصل و محتوای دوره آموزش Java Hibernate Framework  پیش نیاز ها : آشنایی با  Design Pattern

مخاطبین دوره : علاقمندان به برنامه نویسی فریم ورک هایبرنت (Hibernate)


اهداف دوره :

آموزش فریم ورک Hibernate و کاربرد آن در دیتابیس


سرفصل دوره: 

        طراحی فریم ورک Hibernate

           مقدمات Hibernate

           بررسی Database

           تغییرات مورد نیاز داده ای

           شناسایی کلاس داده ایفریم ورک Hibernate :


               XML Config

               Map

               Relation Map

               Entity Map

               Session Factory  

               بهینه سازی داده ای

               انتقال داده ها بصورت سبک

               انتقال داده ها بصورت ترکیبی

               Access Property

               Transient, Temporal, Formal

               Saving, Retrying, Modifying

               Life cycle

               Add, Remove

               HQL

               Cache  داده ها

               Query, Managed Query

               Lazy load

               Paging

               Restrictions

               Joins

               Build

               پکیج نمودن برنامه

               انتقال بر روی Application server


ساخت رزومه حرفه ای با امکان خروجی گرفتن با فرمت pdf و word در قالب های متنوع

مشاهده نمونه رزومه های ساخته شده