آموزش فریم ورک Java JSF

سرفصل و محتوای دوره آموزش Java JSF Framework

پیش نیاز ها : آشنایی با Design Pattern

مخاطبین دوره : علاقمندان به برنامه نویسی فریم ورک JSF (Java Server Faces)

اهداف دوره : JSF Framework & Application by UI

سرفصل دوره:

طراحی JSF

   مقدمات JSF

    بررسی UI

   تغییرات مورد نیاز UI

    شناسایی تگ هاب UI

 

  JSF (Java Server Faces) 

      XML Config

      Managed Bean

  •        Side Control
  •        Message
  •        Expression

      Navigation

      Components

  •        Form
  •        Field
  •        Text
  •        Link
  •        Button
  •        Box
  •        Item

      Facelet

      Data Table

      Validation

      Converter

      Value

      Immediate

      Action

      Ajax

      Tag

      External

      Database Component

      Data Grid

      JPA

      Popup

      انتقال خروجی به PDF و excel

      پکیج سازی برنامه

      انتقال به Application Server
ساخت رزومه حرفه ای با امکان خروجی گرفتن با فرمت pdf و word در قالب های متنوع

مشاهده نمونه رزومه های ساخته شده