آموزش امنیت در Java

سرفصل و محتوای دوره آموزش امنیت در جاواپیش نیاز ها : آشنایی با دوره یکی از فریم ورک ها و الگو های طراحی

مخاطبین دوره : علاقمندان به برنامه نویسی ایمن، مدیران نرم افزار، میران پروژه، طراحان نرم افزار، برنامه نویسان پیشرفته، برنامه نویسان وب، مدیران امنیت سازمان ها

اهداف دوره :

امنیت در پیاده سازی کلاس ها

مفاهیم امنیت در جاوا و طراحی  سرفصل دوره:

       طراحی ایمن

      مقدمات امنیت نرم افزار

      بررسی لایه های ایمن ساز

      تغییرات لایه ای امن

      تعریف امنیت در هر برنامه

      امنیت در جاوا 

      ایمن سازی سراسری

      معماری بر اساس اصول امنیتی

      کد نمودن داده ها

      انتقال عدد و رشته

      تغییر محتوای URL

      بسته سازی برنامه

      کد گزاری شناسایی انتقال

      استفاده از توکن

      استفاده از زمانبندی

      تغییر نرخ انتقال

      تغییر در کدهای برنامه و شناسایی آن

      ارتباط با پایگاه داده

      SQL Injection

      Data Injection

      XSS

      Dos

      Service Security 

    Hibernate Security

      JSF Security

      Spring Security

      کنترل یکپارچه امنیت

      امنیت در Application server ها