آموزش متدولوژی چابک نرم افزار

توسعه نرم افزار به روش چابک

 "اگر در جعبه ابزار خود تنها یک چکش داشته باشید،‌ تمایل خواهید یافت که همه مسایل را شبیه به میخ ببینید."

آبراهام مزلو

از سال 2000 میلادی تلاش برای تجمیع رویکردهای نوین به تولید نرم افزار از سوی بزرگان این صنعت شروع شد. حاصل این تلاش ها و تجمیع متدولوژی ها و شیوه های تولید تجربه شده موفق برای تولیدنرم افزار به شکل گیری واژه جدیدی در این صنعت انجامید.«چابکی». طی سال های اخیر این رویکرد در ایران نیز با استقبال دست اندرکاران تولید نرم افزار مواجه شده است .
داشتن دانش در خصوص چیستی و چگونگی به کارگیری این روش می تواند استفاده از آن را به سمت و سوی عملگرا و واقعگرایانه سوق دهد. بدیهی است برای حل مسایل مختلف،‌ به ابزار‌های متناسبی نیاز داریم و در دنیای امروز هیچ ابزاری وجود ندارد که بتواند به تنهایی همه مسایل را حل و مانند یک شاه کلید، ‌همه قفل‌ها را باز کند، به همین دلیل یادگیری عملی متدهای چابک شما را به ابزار جدیدی برای انجام پروژه های نرم افزاری تان مجهز می کند و در عین حال شما را یاری می دهد که نگاه معجزه آسا به این شیوه تولید نرم افزار را به نگاهی واقع بینانه تبدیل کنید تا در عین آگاهی از توانایی های آن با اشراف بر چالشهای بکار گیری این متدها، آن را هوشمندانه برای حل مسایل تان استفاده کنید. در همین راستا در این دوره ۴۲ ساعته موضوعات زیر را خواهید آموخت.

مشاهده ی این درس در نقشه راه


خلاصه ای از فلسفه رویکردهای مختلف در تولید نرم افزار

۲ ساعت

آشنای با بیانیه چابک، ارزشها و اصول آن

۳ ساعت

نحوه عملکرد متدهای چابک برای حل مسایل نرم افزاری

۱ ساعت

رویکرد متدهای چابک به تیمهای تولید نرم افزار

۳ ساعت

رویکرد متدهای چابک به نیازمندی های نرم افزاری

۶ ساعت

رویکرد متدهای چابک به معماری و طراحی نرم افزار

۳ ساعت

رویکرد متدهای چابک به برنامه ریزی و مدیریت پروژه های نرم افزاری

۶ ساعت

 مروری بر Scrum

۶ ساعت

 مروری بر XP

۶ ساعت

مروری Open Up

۶ ساعت

 

در طی دوره یک پروژه نرم افزاری با رویکرد یکی از متدهای چابک به همراه دانشجویان انجام خواهد شد.


ساخت رزومه حرفه ای با امکان خروجی گرفتن با فرمت pdf و word در قالب های متنوع

مشاهده نمونه رزومه های ساخته شده