MySQL1

پیش نیاز : دوره مقدماتی PHP

مخاطبین دوره :برنامه نویسی پیشرفته در php برای کار با پایگاه داده، مدیران پایگاه داده، مدیران پروژه، کارشناسان پایگاه داده، تیم تست محصول و پایگاه داده.

مهمترین اهداف دوره :بهینه سازی پرس و جو ها، افزایش بهره وری داده ای، نرمال سازی پایگاه داده، ایجاد Store Procedure، ایجاد Function، دسترسی php به توابع در Database

سرفصل های دوره :

آشنایی با MySQL

Mysql engine

پایگاه داده

جداول

رکورد

فیلد

طراحی مقدماتی

پرس و جو در پایگاه داده

Select

Insert

Update

Delete

Where closure

Join

Projection

Multi table

Schema

نرمال سازی

کار با جداول

بهینه سازی جداول

ذخیره داده ای

ذخیره باینری (فیلم، عکس، موسیقی و فیل های چند رسا نه ای)

حفظ داده ها

تهیه نسخه پشتیبان

بازگرداندن نسخه پشتیبان

بروز رسانی پشتیبان ها

کار با رشته ها

کارایی رشته ها

Full text search

مفاهیم پیشرفته رشته ها

کار با تاریخ وزمان

تاریخ شمسی و میلادی

مقایسه تاریخ ها

تبدیل تاریخ ها

مفاهیم پیشرفته پرس و جو بر اساس تاریخ

پرس و جو های ذخیره شده

Store procedure

Function

Trigger

Event

استفاده php از پرس و جوهای ذخیره شده

بهینه سازی پایگاه داده ها

تست پایگاه داده

مفاهیم بهینه سازی

ایندکس گزاری

کنترل ورود و خروج داده ها