کارگاه دو روزه PHP

کارگاه دو روزه PHP


   پیش نیاز ها : الگو های طراحی، فریم ورک و امنیت

  مخاطبین دوره : برنامه نویسان وب، مدیران پروژه، میران نرم افزار، طراحان برنامه های سمت وب، مدیران server، توسعه دهندگان سازمانی، برنامه نویسان پیشرفته، طراحان تست سازی یکپارچه، مدیران امنیت نرم افزار سازمان ها

  اهداف دوره : پیاده سازی یک برنامه کامل و امن در محیط وب بر پایه php

          Php Web Workshop :

            بررسی نیازمندی های برنامه (Requirement Analyze)

            طراحی برنامه

            شناسایی Entity ها

            ایجاد پایگاه داده

            ایجاد Store Procedure, Function در پایگاه داده

            ایجاد Trigger در پایگاه داده

            ایجاد Spring بعنوان شاسی اصلی برنامه

            ایجاد Yii مورد نیاز

            استفاده از الگوی مناسب در لایه Business

            طراحی Controller

            ایجاد UI

            افزودن لایه امن و ایمن سازی داده ها

            بررسی Performance

            انتقال بر روی Server