کارگاه دو روزه PHP

 سرفصل و محتوای دوره کارگاه دو روزه PHP

پیش نیاز ها : الگو های طراحی، فریم ورک و امنیت

مخاطبین دوره : برنامه نویسان وب، مدیران پروژه، میران نرم افزار، طراحان برنامه های سمت وب، مدیران server، توسعه دهندگان سازمانی، برنامه نویسان پیشرفته، طراحان تست سازی یکپارچه، مدیران امنیت نرم افزار سازمان ها

اهداف دوره : پیاده سازی یک برنامه کامل و امن در محیط وب بر پایه php

        کارگاه وب با PHP :

           بررسی نیازمندی های برنامه (Requirement Analyze)

           طراحی برنامه

           شناسایی Entity ها

           ایجاد پایگاه داده

           ایجاد Store Procedure, Function در پایگاه داده

           ایجاد Trigger در پایگاه داده

           ایجاد Spring بعنوان شاسی اصلی برنامه

           ایجاد Yii مورد نیاز

           استفاده از الگوی مناسب در لایه Business

           طراحی Controller

           ایجاد UI

           افزودن لایه امن و ایمن سازی داده ها

           بررسی Performance

           انتقال بر روی Server