آموزش برنامه نویسی ربات تلگرام با #C

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش برنامه نویسی ربات های تلگرام با زبان #C و ویندوز سرویسپیش نیاز دوره : آشنایی با برنامه نویسی #C


                    معرفی انواع Bot ها

           نحوه کار Bot ها

           Library های ارتباطی

           معرفی @BotFather

           ساخت یک Bot جدید

           معرفی Event ها

           ارسال و دریافت پیام

           ارسال حالت Bot

           ارسال و دریافت عکس

      ارسال و دریافت فایل

      ساخت دکمه های InLine

      ساخت دکمه های Keyboard

      درخواست موقعیت کاربر

      درخواست تلفن کاربر

      تعریف یک ویندوز سرویس

      نصب  و پیکر بندی ویندوز سرویس

      راه اندازی و Hosting  روبات به وسیله ویندوز سرویس ها

      مثال عملی با قابلیت اتصال به پایگاه داده