کارگاه آشنایی با ابزارهای Self Service BI و انتخاب بهترین آنها

                   سرفصل و محتوای کارگاه آشنایی و انتخاب بهترین ابزارهای داشبوردسازی

کارگاه دو روزه انتخاب بهترین نرم افزار هوش تجاری ، به بررسی و پیاده سازی داشبوردهای مدیریتی در  سیستم های Self Service BI  ، بررسی مزایا و معایب هر کدام ، بررسی انتخاب در سازمان های مختلف  و... و انتخاب بهترین نرم افزار خواهد پرداخت.سه نرم افزار هوش تجاری از شرکت ماکروسافت ، کلیک و تبلو به عنوان رهبران بازار نرم افزارهای هوش تجاری از دیدگاه موسسه گارتنر تعیین شده اند.

دراین دوره دو روزه شرکت کنندگان با نرم افزارهای کلیک ویو و کلیک ویو سرور ، کلیک سنس و کلیک سنس سرور ، تبلو و تبلو سرور و در انتها با پاور بی آی و پاور بی آی سرور آشنا خواهند شد و همچنین داشبوردی در این چهار نرم افزار هوش تجاری ساخته خواهد شد.

هدف دوره : 

ساخت گزارش و داشبوردهای مدیریتی ، انتخاب بهترین نرم افزار هوش تجاری از بین نرم افزارهای کلیک ویو (Qlik View)، کلیک سنس (Qlik Sense)، تبلو(tableau)، پاور بی آی(Power BI)


پیش نیاز دوره:

 آشنایی با مفاهیم پایه ای BI و سیستم های تصمیم گیری DSS 


مشاهده رزومه استاد


سرفصل دوره :

کلیک ویو (Qlik View):

 • بررسی و پیاده سازی ETL در کلیک ویو
 • بررسی و پیاده سازی داشبورد در کلیک ویو
 • ایجاد نقشه در کلیک ویو
 • Set Analysis
 • پابلیش داشبورد در محیط وب از طریق کلیک ویو سرور
 • عمل Reduce کردن اطلاعات در کلیک ویو سرور
 • پیاده سازی زمانبندی به روز رسانی اطلاعات در کلیک ویو سرور
 • نحوه دسترسی به داده بر حسب کاربر

کلیک سنس (Qlik Sense) :

 • بررسی و پیاده سازی ETL در کلیک سنس
 • بررسی و پیاده سازی داشبورد در کلیک سنس
 • پابلیش داشبورد در محیط وب از طریق کلیک سنس سرور
 • پیاده سازی زمانبندی به روز رسانی اطلاعات در کلیک سنس سرور
 • نحوه دسترسی به داده بر حسب کاربر
 • نحوه استفاده از Extension
 • ایجاد نقشه در کلیک سنس
 • Data Storytelling

 

پاور بی آی (Power BI):

 • بررسی و پیاده سازی ETL در پاور بی آی
 • زبان DAX ، زبان M
 • بررسی و پیاده سازی داشبورد در پاور بی آی
 • پابلیش داشبورد در محیط وب از طریق پاور بی آی سرور
 • پیاده سازی زمانبندی به روز رسانی اطلاعات در پاور بی آی سرور
 • نحوه استفاده از Extension
 • ایجاد نقشه در پاور بی آی
 • نحوه دسترسی به داده بر حسب کاربر

 

تبلو (Tableau) :

 • بررسی و پیاده سازی ETL در تبلو
 • بررسی و پیاده سازی داشبورد در تبلو
 • پابلیش داشبورد در محیط وب از طریق تبلوسرور
 • پیاده سازی زمانبندی به روز رسانی اطلاعات در تبلو سرور
 • ایجاد نقشه در تبلو
 • نحوه دسترسی به داده بر حسب کاربر

انتخاب بهترین نرم افزار Self Service BI  از دیدگاه:

 • بصری سازی
 • حجم داده
 • راحتی کار
 • کارایی
 • مباحث داده کاوی
 • هزینه و....