Big Data Analytics with Splunk - Workshop


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام ثبت نام
Big Data Analytics with Splunk - Workshop 3 جلسه 12 ساعت جمعه از ساعت 15:00 الی 19:00
جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ 414,000 تومان حسن احمدخانی

سرفصل ها و محتوای دوره Big Data Analytics with Splunk Workshop

 (Splunk کارگاه آموزش پلتفرم مبتنی بر کلان داده ی )

 

معرفی و هدف دوره :


Splunk پلتفرم بسیار قدرت مندی برای کار با کلان داده های تولید شده توسط ماشین ها و سیستم هاست. این پلتفرم داده های real-time را اندیس گذاری و به هم مرتبط می کند و از آن ها گراف ها، گزارشات، داشبورد ها و نمودارهای مصورسازی شده ایجاد می کند. این پلتفرم برای مانیتور کردن و تحلیل داده و تعامل با کلان داده بسیار مفید است. 

کارگاه آموزشی تحلیل داده های کلان به کمک Splunk با تمرکز بر پردازش و تحلیل داده های تولید شده توسط سرویس ها و سیستم های نرم افزاری، ماشین ها و سیستم های خدمات زیر ساختی، شبکه ای و امنیتی، سرور ها و ... که با توجه به ضریب رشد بالا به کلان داده تبدیل می شوند،  ارائه خواهد شد. هدف این کارگاه آموزشی ایجاد توانمندی برای استفاده از Splunk به صورت مقدماتی و پیش‏رفته در تحلیل داده های غیر ساخت یافته متنی و در ابعاد کلان می باشد.

طول کارگاه : 12 ساعت

مشاهده رزومه استاد

پیش نیاز دوره : ندارد

    سرفصل و رئوس مطالب دوره :
  Machine Data
  Machine Generated Big Data
  Turning Machine Data Into Business Value
  Splunk Collects and Indexes Any Machine Data
  Introduction to Splunk's interface
  Splunk Components
  Search fundamentals
  Creating reports and dashboards
 Infrastructure Planning: Resource Planning
  Clustering Overview
  Performance Monitoring and Tuning
  Large-scale Splunk Deployment Overview
  Single-site/Multisite Indexer Cluster
  
Indexer Cluster Management and Administration

 


ساخت رزومه حرفه ای با امکان خروجی گرفتن با فرمت pdf و word در قالب های متنوع

مشاهده نمونه رزومه های ساخته شده