کارگاه دو روزه تربیت SCRUM Master حرفه ای

کارگاه دو روزه تربیت Professional SCRUM Master

 معرفی دوره:

دوره ی اسکرام مستر، دوره ی پایه و دو روزه است که نیازی به پیش نیاز ندارد، آشنایی مختصر شما با نحوه ی تولید نرم افزار برای این دوره فشرده کافی می باشد.

این دوره برای برنامه نویسان، مدیران پروژه، مدیران نرم افزار و دیگر دست اندرکاران تولید نرم افزار تهیه شده است تا همپای برنامه نویسان در پیشرفته ترین شرکت های نرم افزاری نظیر گوگل و یاهو، به آخرین دستاوردهای کاربردی تولید سریع نرم افزار، دسترسی داشته باشند.


مشاهده رزومه استاد

مشاهده درس در نقشه راه

هدف دوره:

در این دوره، شما می آموزید چگونه با استفاده از مهارت های متداول جهانی اجایل و اسکرام، بهره وری تیم های برنامه نویسی خود را بالا برده و تغییرات مورد نیاز مشتریان خود را در حداقل زمان ممکن و بطور پیوسته پیاده سازی و ارائه دهید. در طول این دوره شما با موضوعات زیر آشنا می شوید:

   مبانی اسکرام و ارزش های اصلی آن

   مقایسه ی روش های اسکرام با دیگر روش های مدیریت پروژه

   چگونه تشخیص دهیم کی و کجا از اسکرام استفاده کنیم

    اعضای یک تیم اسکرام و مسئولیت هایشان

   مراسم و جلسات اسکرام

    خروجی ها و نمودارهای اسکرام

   سرفصل کارگاه:

        

                           روز اول:

                                                        

                                Overview of scrum

                                Sprints

                                Product backlog

                                Product owner and ScrumMaster

                                The team


                           روز دوم:

                              

                            Sprint planning

                            Longer-term planning

                            Tracking progress

                            Meetings

                            Scaling & Distributed teams