انتشار نسخه ی نهایی SQL Server 2017

  تاریخ ارسال : ۱۳۹۶/۷/۱۱  


ماکروسافت از نسخه نهایی SQL Server 2017  رونمایی کرد. از برخی ویژگی های این نسخه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • این نسخه Cross Platform  است و دارای قابلیت اجرا بر روی توزیع های لینوکس و Docker می باشد.
  • قابلیت ایجاد Data WareHouse در مقیاس پتا بایت. 
  • قابلیت پردازش کلان داده و اجرای دستورات T-SQL بر روی هر داده ای اعم از کلان داده را داراست.
  • با داده های غیر ساختاری مانند گراف، IOT ،Media و داده های ساختاری هماهنگ است. 

 برای دانلود از لینک های سایت رسمی ماکروسافت اقدام فرمایید .