استاد عباس خداپرست

مدرک تحصیلی : کارشناس کامپیوتر -نرم افزار

درباره استاد عباس خداپرست

ایشان از سال 1379 در حوزه های تولید و تحلیل نرم افزار حضور داشته و در سطح وسیعی از پروژه ها از تولید شبیه سازهای صنعتی تا نرم افزار های مبتنی بر ابزارهای قابل حمل شرکت داشته اند. ایشان هم کنون مشاور تعدادی از وزارت خانه ها ، سازمانهای دولتی  و شرکتهای خصوصی در ضمینه های شناخت، تحلیل و تولید نرم افزار می باشند. از پروژه های بین المللی ایشان می توان به تحلیل و تولید در پروژه های نرم افزار در آلمان، امارات عربی متحده، ژاپن و برزیل اشاره نمود. حوزه تخصصی فعالیت ایشان در تحلیل و توسعه (JAVA,PHP,C) بر روی پلتفرمهای Windows, Linux, Mac, Android می باشد.


دانلود فایل رزومه