برنامه نویس WebUI - برنامه نویس Net. ، برنامه نویس موبایل و پشتیبان نرم افزار

مشاهده آگهی

آشنا به SQL و Net Framework.

مشاهده آگهی

تسلط به SQL Server،‌آشنا به Sharepoint،‌SSIS،SSRS،SSAS

مشاهده آگهی

برنامه نویس، طراح وب، برنامه نویس اندروید و iOS

مشاهده آگهی

توسعه دهنده سمت سرور، برنامه‌نویس اندروید و iOS، متخصص پایگاه داده

مشاهده آگهی

برنامه نویس Net. ، برنامه‌نویس اندروید، مدیر پایگاه داده، مسئول تست

مشاهده آگهی

برنامه نویس

مشاهده آگهی

برنامه‌نویس ، طراح وب، برنامه‌نویس اندروید، برنامه‌نویس iOS

مشاهده آگهی