طراح ارشد پایگاه داده

مشاهده آگهی

توسعه دهنده فرآیندهای کسب و کار

مشاهده آگهی

برنامه نویس Net.

مشاهده آگهی

تسلط بر پایگاه داده SQL

مشاهده آگهی

طراح و معمار نرم‌افزار

مشاهده آگهی

برنامه نویس WebUI - برنامه نویس Net. ، برنامه نویس موبایل و پشتیبان نرم افزار

مشاهده آگهی

آشنا به SQL و Net Framework.

مشاهده آگهی

تسلط به SQL Server،‌آشنا به Sharepoint،‌SSIS،SSRS،SSAS

مشاهده آگهی

برنامه نویس، طراح وب، برنامه نویس اندروید و iOS

مشاهده آگهی