آموزش Power BI


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد نوع برگزاری وضعیت ثبت نام ثبت نام فیلم جلسه اول
دوره آموزش Power BI 8 جلسه 24 ساعت دوشنبه از ساعت 18:00 الی 21:00
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ 2,191,000 تومان مهندس وحید زارع زاده حضوری و آنلاین -

سرفصل های دوره آموزشی طراحی، توسعه و پیاده سازی گزارش های تحلیلی و داشبوردها

با ابزار Power BI 


پیشنیاز دوره: 

ندارد (آشنایی با اکسل می تواند مفید باشد)

 معرفی دوره:

 هوشمندسازی کسب و کار شامل شامل فرآیند، فن آوری و راه کارهایی جهت تبدیل داده های خام و بی معنی به اطلاعات دقیق، صحیح و به موقع است.  بررسی ها نشان می دهد که در حدود 300 ابزار هوشمندسازی کسب و کار در دسترس است. در این بین، بر اساس بررسی های مرجع معتبر Gartner، مجموعه Microsoft Power BI از بهترین ابزارها به طور پیوسته طی 12 سال گذشته است و تجربه های موفق متعددی از بکارگیری آن در سازمان های سرآمد گزارش شده است. نتایج بررسی های مرجع معتبر Forrester نیز نتیجه مذکور را تائید می نماید. BI به عنوان یک ابزار Self Service BI معرفی و شناخته شده است. به عبارت بهتر، امکان دریافت و اصلاح و مدلسازی داده ها و توسعه گزارش ها و داشبوردها و به اشتراک گذاری را در سطح حرفه ای در اختیار کاربران بدون نیاز به دانش خاص در حوزه سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی می گذارد. این موضوع سبب شده تا روند بکارگیری آن توسط طیف وسیعی از کاربران در حوزه های مختلف با شتاب بالایی رو به رشد باشد. بخصوص افرادی که دارای مهارت در تحلیل داده ها و داشبوردسازی در محیط MS Excel هستند، می توانند کیفیت و اثربخشی کار خود را با یادگیری و بکارگیری Power BI بطور چشمگیری افزایش دهند. متخصصان مدیریت اطلاعات و  Business Intelligence، متخصصان مدیریت پروژه، متخصصان برنامه ریزی استراتژیک، متخصصان مدیریت فرآیندها،متخصصین حوزه های فروش و تامین، متخصصین مدیریت منابع انسانی و مالی و مهندسین صنایع و سیستم ها و فن آوری اطلاعات می توانند از مخاطبان این دوره باشند.  

رزومه استاد دوره مهندس وحید زارع زاده

هدف دوره:

این کارگاه آموزشی، مخاطبان را قادر خواهد ساخت تا به سرعت داده ها از منابع مختلف را یکپارچه و مدلسازی کرده و گزارش های تحلیلی و داشبوردها با کیفیت بالا را با ابزار Microsoft Power BI جهت تصمیم سازی در اختیار مدیران قرار دهند.

سرفصل دوره:

          توضیح 1: در طی دوره، گزارش های تحلیلی و داشبوردها در دو حوزه کاربردی به طور کامل طراحی و به اشتراک گذاشته می شوند.
توضیح 2: در این کارگاه آموزشی، آدرس پست الکترونیک اختصاصی با دامنه یکسان جهت ساخت اکانت Power BI و همچنین انواع منابع داده (Data Source) در اختیار مخاطبان قرار می گیرد و بنابراین هریک از مخاطبان امکان تجربه عملی سیکل کامل طراحی، توسعه و اشتراک داشبوردها و گزارش های تحلیلی را خواهند داشت.
توضیح 3: در طی برگزاری کارگاه و پس از پایان کارگاه، از طریق گروه تلگرامی مخصوص دوره، آموزش های تکمیلی ارائه و به سوالات پاسخ داده می شود. 
 

 

Introduction

      key concepts in Business Intelligence, Data Analysis, and Data Visualization   
     (Metrics & Key Performance Indicators (KPIs   
   References for defining KPIs   
     Dashboards and Analytical Reports   
      Overview of the Microsoft Business Intelligence   
Overview of the Microsoft Power BI   

 

Connect to data sources

      Comparison of Data Connectivity Modes
Connecting to MS SQL Server, SSAS, MS Access, MS Excel, Text/CSV, Folders, Power BI Service


Data Modelling   

     Overview of Facts and Dimensions     
  Creating Relationships Between Tables    
  Introduction to DAX functional language    
     Commonly Used DAX Functions    
    Creating Calculated Columns, Calculated Tables and Measures    
Data Modeling Optimization Tips    


Data Visualization

      Visualization best practices and Choosing the right visuals
    Overview variations, fields and functionality of primary Visuals
      Visuals interactions, Slicers, Tooltips and Drilling Through
     Report/Page/Visual filtering
     Mobile-Optimized Reports
     Applying custom visuals
Formatting


  Configure dashboards, reports, and apps in the Power BI

    Overview of Power BI Service and its features    
      Understanding Row Level Security and creating Security Roles    
      Adding Users to Defined Security Roles    
        Sharing of Dashboards & Reports    
      Power BI Publisher for Excel    
       Creating, Configuring and Publishing App Workspaces    
  Connecting to Apps from Online Services    

    

  Data Refreshing

   Overview of the Data Gateway
  Scheduling Data Refreshes/ Refreshing On-Demand


     Configure Reports in Power BI Report Server

     Overview of Power BI Report Server
      Configure Reports
  Security and data refresh tips


  Power BI Mobile Applications

  Overview of mobile applications functionalities