آموزش مدل سازی و تحلیل پیشرفته داده ها با Microsoft Power BI


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد نوع برگزاری وضعیت ثبت نام ثبت نام فیلم جلسه اول
دوره آموزش Advanced Power BI 7 جلسه 21 ساعت چهارشنبه از ساعت 18:00 الی 21:00
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ 2,396,000 تومان مهندس وحید زارع زاده آنلاین -


سرفصل و محتوای دوره مدل سازی و تحلیل پیشرفته داده ها با Microsoft Power BIطول دوره: 21 ساعت

هدف دوره:  تسلط بر مباحث تکمیلی اصلاح داده ها و مدل سازی پیشرفته داده ها به کمک توابع DAX برای مسایل پیچیده و خاص از جمله تحلیل های مبتنی بر تاریخ شمسی و غیره. مخاطبین این دوره همه کسانی هستند که به مباحث پیشرفته و عمیق پاور بی آی نیاز دارند. 

پیشنیاز دوره: گذراندن دوره آموزش Power BI یا آشنایی کافی با این ابزار


مشاهده دوره در نقشه راه


رزومه استاد دوره Power BI Development Life Cycle

Power BI Architecture; End to End Solution

Duration=1:30Hours


Overview Of Data Connectivity Modes

   Loading Data From Different Data Sources    

Advanced Transformation Power Query

Parameterizing Queries

Overview Of Power BI Dataflows

Duration=4:30Hours


Advanced Data Modeling With Data Analysis Expressions(DAX)

Advanced Time Intelligence Calculations    

   Cumulative Calculation           

         Time Intelligence Based On Shamsi Dates           

 Other Advanced Calculation           

Calculation Groups    

Handling Hierarchies           

Variables           

 More Advanced Calculation           

Working With What-If Parameter Feature

Overview Of External Tools; Tabular Editor, DAX Studio

Duration=10 Hours


Advanced Visualization Techniques

Advanced Data Visualization And Analytics

Duration=3:30Hours


Overview Of Analytics in Power BI Using R and Python

Data Model Optimization

Duration=1:30 Hours