دوره آموزش Microsoft Azure DevOps for SQL Server Developers


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد نوع برگزاری وضعیت ثبت نام ثبت نام فیلم جلسه اول
Microsoft Azure DevOps for SQL Server Developers 5 جلسه 15 ساعت چهارشنبه از ساعت 18:00 الی 21:00
چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ 1,685,000 تومان مهندس وحید فرهمندیان آنلاین -

محتوا و سرفصل های دوره آموزشی 

Microsoft Azure DevOps for SQL Server Developersطول دوره : 15 ساعت

پیشنیاز دوره : آشنایی با SQL Server

اهداف دوره: فراگیران پس از اتمام این ضمن آشنا شدن با فلسفه دوآپس، خواهند توانست تا بانک های اطلاعاتی SQL Server خودرا به سورس کنترل متصل کرده و تغییرات را مدیریت نمایند. همچنان پس از اتمام این دوره فراگیران با نحوه ساخت پایپ لاین های ساخت و انتشار مداوم برای بانک های اطلاعاتی SQL Serverآشنا خواهند شد و خواهند توانست تا فرآیندهای CI/CD را برای بانک های اطلاعاتی خود طراحی و عملیاتی سازی نموده و شروع به نظارت بر روی عملکرد آنها نمایند.


 مشاهده رزومه استاد دوره


مشاهده دوره در نقشه راه


سرفصل دوره:

آشنایی با دوآپس

دوآپس و نقش آن در تیم های نرم افزاری

بررسی تاثیرات متقابل فرهنگ و دوآپس بریکدیگر

لزوم خودکاری سازی تغییرات در بانک های اطلاعاتی


مدیریت سورس

آشنایی با سورس کنترل git و TFVC

آشنایی با SQL Server DataTools

معرفی Redgate SQL SourceControl و Apex Source Control

آشنایی با mssql-scripter، Sqlcmd و bcp

آشنایی با Pull Requestها به منظور بازنگری روی اسکریپت ها و تغییرات

آشنایی با استراتژی های Branching


پایپ لاین های ساخت

خودکار سازی فرآیند ساخت تغییرات در بانک هایاطلاعاتی SQL Server

مدیریت خروجی های Build وارائه آنها در قالب NuGet Package


تست مداوم

آشنایی با تست مداوم

آشنایی با نوشتن و اجرای تست های واحد

پایپ لاین های انتشار

خودکار سازی فرآیند ارائه تغییرات بانک هایاطلاعاتی SQL Server درمحیط های مختلف


نظارت

نظارت بر عملکرد و سلامت بانک های اطلاعاتی بااستفاده از:

 Splunk

Redgate Sql Monitor

Prometheus و Grafana