دوره آموزش برنامه نویسی پیشرفته جاوا (EE)

سرفصل و محتوای دوره آموزش برنامه نویسی جاوا (EE)پیشنیاز دوره: آموزش پیشرفته برنامه نویسی جاوا

هدف دوره: تسلط بر برنامه نویسی جاوا و پیاده سازی وب اپلیکیشن

مشاهده ی رزومه استاد

مشاهده این دوره در نقشه راه

سرفصل و محتوای دوره Java EE:-آشنایی با جاوا اینترپرایز (Java Enterprise)
معماری سه لایه
layer vs tier
کامپوننت های و کانتینرها
        معرفی web server ها
        آشنایی با پروتکل HTTP


-Apache Tomcat
        بررسی کامل Tomcat
Start Tomcat و استقرار Static sample
تنظیمات تامکت و دسترسی به پنل مدیریت Tomcat 
تنظیمات HeapMemory


-Browser
         بررسی کامل امکانات firefox
         Privacy
         History
         cookie

-آشنایی با HTML
مفاهیم اولیه طراحی یک صفحه وب
آشنایی با input های متفاوت HTML
Table
Form
Links
        آشنایی مختصر با CSS و JavaScript

-Apache Ant

-Apache Maven

-Servlet
         آشنایی با نحوه کار و چرخه servlet
         پیاده سازی پروژه  وب با servlet 
          پیاده سازی یک پروژه کامل و دارایMySQL ) CRUD )
  Filtering
  cookie
  Integration تامکت و eclipse و دیباگ پروژه


-JSP
مفاهیم اولیه JSP
        پیاده سازی پروژه وب با JSP
مقایسه JSP با servlet
بررسی scriplet ها
بررسی پروژه JSP در زمان دیپلوی در تامکت
پیاده سازی یک پروژه کامل و دارایMySQL) CRUD )
Validation
دیباگ پروژه JSP

-آشنایی با چند MVC , DAO , DTO ) Design Pattern )

-Junit Test

-WebService
        بررسی مفاهیم وب سرویس
SOAP (پیاده سازی با روش توسعه RPC و Document)
WSDL
JAX-WS Security in Tomcat )SSL connection)
        RESTful (پیاده سازی با روش توسعه Jersey)
        SOAP vs RESTful
        آشنایی با ابزار SoapUI و PostMan
        پیاده سازی مثال CRUD برای JAX-RS با Json

-ORM
آشنایی با مفاهیم JPA
آشنایی با Hibernate
        پیاده سازی پروژه Hibernate ای
(مفاهیم کامل hibernate در دوره مربوطه ارایه میشود)

-Spring
        مفاهیم اولیه spring
Spring core
       IoC و DI
پیاده سازی یک پروژه spring ای
Spring AOP
        پیاده سازی پروژه و بررسی annotation های AOP
َSpring MVA
پیاده سازی پروژه با MVC

-آشنایی با ابزارهای پرکاربرد
SVN
        Jenkins
       Confluence
       …