Practical NoSQL and MongoDB


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام ثبت نام
Practical NoSQL and MongoDB 14 جلسه 42 ساعت شنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 1,260,000 تومان حسن احمدخانی

سرفصل و محتوای دوره آموزش پایگاه داده های NoSQL و کار با MongoDB

(Practical NoSQL and MongoDB) 


 

طول دوره : 42 ساعت

معرفی و هدف دوره :

در دوره آموزشی پایگاه داده های NoSQL و کار با MongoDBبه ملزومات پیاده سازی و استفاده از پایگاه داده های NoSQLو ایجاد توانمندی در استفاده بهینه و مناسب از پایگاه داده مانگو جهت ذخیره و بازیابی داده و عملیات داده ای در این پایگاه داده پرداخته خواهد شد.
این دوره آموزشی ابتدا به بررسی مفاهیم، ملزومات، علت پیدایش و کاربرد پایگاه داده های توزیع شده و NoSQL خواهد پرداخت و سپس به صورت عمیق و کاربردی به آموزش MongoDB پرداخته خواهد شد. همچنین بعد از ارائه یک دسته بندی (Taxonomy) از پایگاه داده های NoSQL به جایگاه، مقدمات و مفاهیم کار و تعامل با پایگاه داده  Cassandraپرداخته خواهد شد.
هدف این دوره آموزشی ایجاد توانمندی در شناخت حوزه مناسب جهت استفاده و علت محبوبیت پایگاه داده های NoSQL و همچنین طراحی و پیاده سازی پایگاه داده NoSQL با استفاده ازMongoDB جهت مدیریت و نگهداری داده و آشنایی با مفاهیم کاربردی درایجاد یک پایگاه داده توزیع شده به کمک Mongo NoSQL DB  می باشد.
در پایان نیز با مطالعه موردی چند پروژه به علل، چالش ها و مسائل استفاده از پایگاه داده های NoSQL و MongoDB پرداخته خواهد شد.

مشاهده رزومه استاد


پیش نیاز دوره :

 دوره مقدمات پردازش کلان داده 

و یا آشنایی با پایگاه های داده ی رابطه ای و دستورات SQL


سرفصل و محتوای دوره :


مقدمه و فلسفه ایجاد پایگاه داده های توزیع شده و NoSQL

مقدمه ای بر Data Storageها و نسل های مدیریت داده

مقدمه و مفاهیم موازی سازی، توزیع شدگی و پایگاه داده های توزیع شده

پایگاه داده های توزیع شده و تراکنش های توزیع شده (distributed transactions  )

پایگاه داده های توزیع شده و پیوند های توزیع شده (distributed join  )

پیدایش پایگاه داده های NoSQL به عنوان یکی از مدل های پایگاه داده های توزیع شده

تئوری CAPو مشخصه های BASE در مورد پایگاه داده های توزیع شده و NoSQL

ارائه دسته بندی از پایگاه های داده ای NoSQL و علت استفاده از پایگاه های داده ای NoSQL

مقدمه ای بر JSONو BSON و مشخصات و ویژگی های آنها

جایگاه Denormalizing، محلیت داده و علل انجام و عدم انجام نرمال سازی داده

فلسفه طراحی و ایجاد MongoDB


معماری، نصب و ارتباط با MongoDB

بررسی اولیه منابع مورد نیاز جهت نصب MongoDB

نصب، پیکر بندی، راه اندازی و ایجاد دیتابیس در MongoDB

تعامل با MongoDB  از طریق Shell و انجام دستورات در سطح دیتابیس

معماری MongoDBو ابزارهای واسط گرافیکی (GUI) تعامل و کار با MongoDB


مدل سازی داده و تعامل با داده ها در MongoDB

مفاهیم و انجام مدل سازی داده، اجزاء مدل داده ای و Schema Design در MongoDB

بررسی مفاهیم روابط (reference) و ایجاد انواع reference ها در MongoDB

انجام عملیات CRUDدر MongoDB و کار با Operatorها در Query

انجام عملیات های تجمیعی ( group,lookup, distinct, match, … ) در MongoDB

نحوه تبدیل دستورات SQL به پرس و جو های mongo shellو نحوه اتوماتیک سازی فرآیند تبدیل

معرفی MapReduceو انجام پرس و جو های مبتنی بر MapReduceدر Mongo

اعتبار سنجی داده و  Schema Validation در MongoDB

محدودیت های Collectionها و ملاحظات لازم


 انتقال داده از پایگاه های داده ای رابطه ای به MongoDB و بالعکس

روش ها و نحوه انجام عملیات Import و Exportداده از MongoDB

انواع فرمت های قابل Import و Export

انجام روال های Importو Export به صورت اتوماتیک


تراکنش در MongoDB و لزوم یا عدم لزوم استفاده از تراکنش های ACID

ساختار Denormalشده و انجام تراکنش در این ساختار

راه کار مانگو برای تراکنش های های توزیع شده (distributed transactions )

تراکنش ها در MongoDB  و تراکنش های ACID


ایندکس ها و مبانی بهبود کارایی در Mongo

آمار کارکرد MongoDBو روش های جمع آوری آمار دیتابیس و نظارت بر آن

ایندکس ها و مدیریت ایندکس ها در MongoDB

انواع ایندکس ها و کاربرد های آنها

ویژگی ها و محدودیت های ایندکس ها در MongoDB


Sharding در MongoDB

مبانی Shardingو توزیع داده

کلاستر های Shardشده و اجزاء آنها

انواع Sharding


موتور های ذخیره سازی داده و مبانی مدیریت MongoDB

Storage Engine ها در MongoDB

مبانی مدیریت، محاسبات و تخصیص منابع جهت راه اندازی پایگاه دادهMongoDB

مبانی طراحی و منابع لازم جهت پیاده سازی پایگاه داده توزیع شدهدر MongoDB


مقدمه و معرفی پایگاه داده Cassandra

اشاره مجدد به دسته بندی از پایگاه های داده ای NoSQL و معرفی پایگاه داده Cassandra

ویژگی ها و محدودیت های Cassandra

موارد مناسب برای استفاده از Cassandra

مدل داده ای در کاساندرا و استفاده از زبان پرس و جوی کاساندرا ( CQL )

مبانی نصب و راه اندازی Cassandra به صورت تک نود و کلاستر

مطالعه موردی چند پروژه