آموزش برنامه نویسی VBA) Excel)

سرفصل ها و محتوای دوره آموزشی برنامه نویسی اکسل (VBA)


 مدت دوره:  30 ساعت

معرفی دوره:

اصطلاح VBA مخفف عبارت Visual Basic for Applications است که در واقع زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک مختص اپلیکیشن ها می باشد. زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک در چارچوب برخی افزارهای (Applications) آفیس مانند Excel ،Word ،Outlook و Access گنجانده شده است و به این نرم افزارها قابلیت های زیادی را اضافه نموده است.

برنامه نویسی Excel یعنی هر کاری که در محیط کاربری Excel می توان و یا نمی توان انجام داد قابل پیاده سازی است و با برنامه نویسی Excel و VBA می توان آنرا در Excel پیاده سازی کرد. در این دوره ساده ترین زبان برنامه نویسی امروز دنیای کامپیوتر تدریس می شود و شما با کمک این زبان در محیط Excel برنامه نویسی برای Excel را فرا می گیرید.


اهداف دوره:

آشنایی با ماکرو و برنامه نویسی در محیط Excel

خودکار سازی فرآیندها و افزایش سرعت انجام فعالیتها

کاهش خطاهای کاربری ناشی از حجم بالای عملیات و تکرار فعالیتهااهمیت و ضرورت دوره:

زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک علاوه بر زبان مشترک نرم افزارهای Excel ،Word ،Outlook ,Access و دیگر نرم افزارها قادر است حتی با سیستم عامل Microsoft Windows هم ارتباط برقرار کند و آن را کنترل نماید.  بنابراین یادگیری و توانایی استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک (VBA) می تواند دریچه ای رو به یادگیری و استفاده از سایر نرم افزارهایی باشد که با این زبان در ارتباط هستند. علاوه بر آن این زبان برنامه نویسی امکان آن را فراهم می کند که کاربران بتوانند داده ها را سریع تر و ساده تر برای ارائه گزارشات پیچیده به مدیران سازمان استخراج کرده و نرم افزارهای سریع و ارزان قیمتی را  تولید کرده و عملیات‌ تکراری را به صورت خودکار درآورند.


سرفصل دوره:

مفهوم ماکرو

کارهایی که می‌شود با ماکرو انجام داد

ضبط ماکرو

افزودن تب Developer  

حالت مطلق و نسبی در ضبط ماکرو

محل ضبط ماکرو

کلیدهای میان‌بر

آشنایی با مبانی برنامه‌نویسی

بررسی تفاوت‌های Sub و Function ها

آشنایی با Objectها، Property ها، Method ها و ساختار آنها

آشنایی باevent ،methods، Property های مخصوص Application 

آشنایی باevent ،methods، Property های مخصوص Work Book

آشنایی با ساختار سلسله مراتبی و جمع‌پذیری Object ها

آشنایی با سایر Object ها  و Property  های آنها (Range,Cells,…)

آشنایی با آدرس دهی Work Book ها، Work Sheet ها و سلولها

آشنایی با افزودن Comment

آشنایی با  Input Box

آشنایی با  MsgBox

آشنایی با دستور  

اجرای مستقیم Procedure

اجرای Procedure در فضای اکسل

آشنایی با انواع متغیر، ثوابت، آرایه و نحوه‌ی فراخوانی آنها

کنترل برنامه با استفاده از دستورات شرطی 

                  ساختار if…then…else
             Nested if 
           دستور select…case


عملگر های مقایسه ای (Not,and,Or)

کنترل برنامه با استفاده از حلقه ها

                 Do While…Loop
          Do…Loop While
          Do Until…Loop
          For…to…Next
         For…to…Step…Next
         For each…Next
        حلقه های تو در تو

طراحی رابط گرافیکی با استفاده از Userform و استفاده از کنترل های کاربردی در Userform
Property       های مهم مربوط به Userform 
      Event های مهم مربوط به Userform

کنترل ها
Property  های عمومی کنترل ها
  Event های عمومی کنترل ها
  معرفی کنترل های کاربردی
  Label
 TextBox  
  Command Button  
Check Box  
 List Box  
Option Button  
Scroll Bar  

ساخت توابع جدید

استفاده از توابع  VBA (رشته ای، ریاضی، تبدیل داده ها، اطلاعاتی)

نحوه فرا‌خوانی توابع در توابع دیگر

انجام یک پروژه کامل و مثال های کاریردی  متنوع