دوره Microsoft Azure DevOps

مدرس دوره : مهندس وحید فرهمندیان


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام ثبت نام
دوره Microsoft Azure DevOps 13 جلسه 52 ساعت پنج شنبه از ساعت 14:00 الی 18:00
پنج شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ 1,872,000 تومان مهندس وحید فرهمندیان


دوره تخصصی آموزش Microsoft Azure DevOps


اهداف دوره :

فراگیران پس از اتمام این دوره با فلسفه DevOps آشنا خواهند شد و خواهند توانست سرور Microsoft Azure DevOps را نصب، کانفیگ و مدیریت نمایند. همچنین خواهند توانست، استراتژی های Branching را براساس نیاز خود طراحی کرده و آن را با تسک های پروژه یکپارچه نمایند. از دیگر قابلیت هایی که فراگیران پس از اتمام دوره بدست خواهند آورد، امکان طراحی و مدیریت پایپ لاین های ساخت و انتشار مختلف در کنار تولید افزونه ها به منظور شخصی سازی پایپ لاین ها براساس نیازهای پروژه و سازمان خواهد بود.


پیش نیاز دوره:

آشنایی با کدنویسی


آشنایی با سورس کنترل هامدت دوره : 52 ساعترزومه استاد دورهسرفصل دوره :


برنامه ریزی و پیگیری کارها

ساخت پروژه برای تیم اجایل

وارد کردن نیازمندیها از اکسل

آشنایی با Backlog و تشکیل کارها

تهیه بوردهای کار

برنامه ریزی اسپرینت

مصورسازی کارهای اسپرینت

برنامه ریزی برای اقلام قابل تحویل

آشنایی با داشبوردها برای برنامه ریزی و پیگیری کارها


مدیریت سورس کنترل

آشنایی با سورس کنترل

مهاجرت از TFVC به Git به همراه حفظ تاریخچه تغییرات

دسترسی به منبع کد با استفاده از SSH

وارد کردن منبع کد Git از GitHub به Azure DevOps

آشنایی با عمالیات اولیه Git در محیط Visual Studio Code

آشنایی با Pull Requestها به منظور بازنگری روی کدها

مدیریت و نگهداری فایل های بزرگ در Git

آشنایی با استراتژی Branching به منظور داشتن Continuous Delivery

آشنایی با Code Search


ایجنت های ساخت و انتشار

خودکار سازی ساخت و یکپارچه سازی مداوم
استفاده از یک Build Pipeline برای تمام شاخه های Git Repository

استفاده از Web Deploy به منظور ساخت پکیج ها

مدیریت خروجی های build

آشنایی با تنظیمات نسخه گذاری روی اسمبلی ها

ساخت Build Pipeline برای اپلیکیشن های .Net Core و NodeJS و پروژه های دیتابیس

مدیریت بدهی فنی در Build Pipelineها


تست مداوم

آشنایی با تست مداوم

اجرای NUnit Test ها در پایپ لاین
تحلیل نتایج تست

گرفتن خروجی از نتایج تست


استقرار مداوم

آشنایی با استقرار مداوم

استقرار وب اپلیکیشن با محتوای استاتیک

استقرار وب اپلیکیشن Net Core


Artifact ها و مدیریت وابستگی ها
آشنایی با Artifactها و مدیریت وابستگی ها

انتشار پکیج های NuGet

استفاده از پکیج های NuGet منتشر شده در Visual Studio

انتشار پکیج های npm و استفاده از آنها


آشنایی با افزونه ها

ساخت افزونه به منظور انتشار در VS Marketplace

ساخت افزونه اتصال به GitLab

استفاده از افزونه ها در Pipelineها