دوره جامع Asp.net

دوره جامع Asp.net

هدف دوره: ورود به دنیای توسعه نرم افزار های تحت وب با استفاده از ابزار های net framework. و asp.net برای برنامه نویسان net.

پیش نیاز ها:

تسلط به C# و SQL Server 

آشنایی با JavaScript ، CSS ، jQuery


سرفصل دوره :

بخش اول  ( 3 ساعت )

  Web and Internet basics

              اینترنت چیست؟

              وب چیست؟

              درخواست چیست و چگونه ارسال می شود؟

              مرورگر وب چیست؟

              سرور چیست؟

              وب سرور چیست ؟

              ISP چیست؟

              Domain و Host چیستند؟

             DNS چیست؟

             URL چیست؟

             HTTP چیست ؟

             HTML چیست؟

             ما که هستیم؟

             چه ابزار هایی نیاز داریم ؟

 

Microsoft and Web

تاریخچه ورود مایکروسافت به وب


تاریخچه پیدایش ASP 3.0


تاریخچه پیدایش ASP.NET


معماری های موجود در ASP.NET


کدام بهتر است ؟


کی از کدام استفاده کنیم ؟


ابزار های موجود چیست ؟

ASP.NET Objects (5 ساعت)              

Request     

Response   

Cookie

Session

Application

Server

Cache

Trace

ASP.Net Life Cycle (5 ساعت)

Application Life Cycle

Page Life Cycle

Global.asax

Global.asax Events

ASP.NET Web forms (27 ساعت)

Server Controls      

Page Events

Control Events

Basic ADO.NET

Server Data Control

Navigation between pages

User Controls

Globalization

Infrastructure

Pre Requisites for Deployment

Deployment

ASP.NET MVC (35 ساعت)

What is MVC

Why MVC?

Pros and cons   

Architecture

Console MVC

ASP.Net Webforms MVC

Folder Structure

Routing

Controller and Action

View

Razor

Layout and Section

Model

Model Binder

                       Model Validation

Data Passing Technics

Scaffolding and T4

HTML Helper

Declarative Helper

Custom Action Filters

Authorization & Authentication

Entity Framework

Web API and Ajax

Testing

Globalization