آموزش JQuery , JavaScript , Ajax ( برنامه نویسی سمت کلاینت)

مدرس دوره : مهندس رسول پاشایی


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام ثبت نام
آموزش JQuery , JavaScript , Ajax (برنامه نویسی سمت کلاینت) 9 جلسه 36 ساعت جمعه از ساعت 9:00 الی 13:00
جمعه ۲۶ آذر ۱۴۰۰ 1,409,000 تومان مهندس رسول پاشایی


دوره آموزش برنامه نویسی سمت کلاینت

یادگیری عمیق جاوا اسکریپت و تکنولوژی های وب پیشنیاز تمام فریم وورک ها و کتابخانه های توسعه Front-end است

                                

پیشنیاز دوره:

طراحی صفحات وب با استفاده از HTML و CSS 

 آشنایی با یک زبان برنامه نویسی

اشتیاق برای آموختن و زمان کافی برای حل تمرین ها

مخاطبین دوره:

طراحان صفحات وب که می خواهند برنامه نویس حرفه ای سمت کلاینت شوند

برنامه نویسان سمت سرور که می خواهند برنامه نویس فول استک شوند 

معرفی دوره:

دلیل اصلی محدودیت هایی که در رابط کاربری نرم افزار های تحت وب وجود دارد، سعی در کنترل ظاهر برنامه به استفاده از قابلیت های سمت سرور است، که در عمل نتیجه مطلوب را نخواهد داشت. 

استفاده از کنترل های AJAX سمت سرور( مثل Telerik ,Devexpress ,MS Ajax Contorl toolkit ) برای ایجاد صفحات تا حدودی مشکل را برطرف می کند. از این رو برخی از توسعه دهندگان وب برای حل ساده ترین مسائل (مثل ساخت گرید، چارت،تب و ...) از این کنترل ها استفاده می کنند. 

استفاده از این کنترل ها مشکلاتی همچون: هزینه یاد گیری استفاده از کنترل های مختلف، کد باز و قابل توسعه نبودن آنها، وابستگی به امکانات سرور،افت کارایی برنامه و مطلع نبودن از مکانیزم کارکرد آنها نگهداری و توسعه نرم افزار را با مشکل مواجه می کند. 

هدف دوره:

در این دوره هدف اصلی بالا بردن توانایی توسعه دهندگان وب در برنامه نویسی سمت کلاینت و استفاده از امکانات و کتابخانه های موجود سمت کلاینت برای ساخت رابط کاربری قدرتمندتری برای نرم افزار هاست که مشکلات بالا را رفع کرده اند. 

از طرفی قطعا مطلع بودن از معماری ها ، تکنولوژی های Ajax و برنامه نویسی سمت کلاینت توانایی انتخاب و استفاده از امکانات سمت سرور را برای ساخت صفحات Ajax افزایش خواهد داد.

این دوره دانش عمیق و توانایی لازم برای توسعه ی سمت کلاینت را کاملا در اختیار شما قرار می دهد و راه یادگیری بیشتر فریم وورک ها و کتابخانه های مشتق شده از جاوا اسکریپت را برای شما باز می کند. 

مشاهده رزومه استاد

مشاهده درس در نقشه راه

سرفصل دوره:

Review

  HTTP

       web server

       web browser

       HTTP request

       HTTP response

        HTTP Methods *

 Html

        - Standards

         -Elements,contents,Attributes

         -id,name,class,custom attributes

         - Elements type

         -Formating and Layouting

 Xml

         -Xml Standards

   CSS

   Caching

         -Client Side Caching

 html and css optimization    

Javascript

    Introduction

    Javascript vs Java

    Javascript vs ECMAScript

    Why Javascript is important?

    Where to write?

         -body

         -head

    DOM

    weakly typed

    JS is OOP [prototype-based/classless/instance-based]

    variables

         -strigns *

         -Arrays

        -Undefined and Null 

    Statements

         -Arithmetic

         -boolean

    Comments

    events and event handling

    functions

    Global Variables [BAD]

   Locality and Life time * 

    Manipulating DOM

     -Accessing elements

                ECMA5 New features

         Modify elements       

 innerText vs. textContent and JavaScript Standards               

 Validating Forms with Javascript   

    Debuging Javascript

-Using Firebug as a Debugger     

     -Breakpoints

     -Conditional Breakpoints

     -console object

     -what is asserting?

    try/catch/throw

    Objects

    Object

    Date

    Math

    5 vs. Number(5)

    nvaigator

    window

    RegExp

  Timing  

    manage css

   

AJAX

    What is ajax?

    What is not ajax?

    XMLHttpRequest

    Cross browser compatibility

    POST data

    POST vs. PUT

Set Request Headers   

-Same origin/source policy     

     -Serialization Methods

                 XML

                  JSON

                 HTML Snippets

                 XML vs. JSON vs. HTML Snippets

   

Introduction to Javascript Libraries

JSON2 

 Jquery  

     -introduction

     -how to get?

     -document ready

     -Jquery vsdoc

     -CDN Services

     -Jquery as a  Selector engine

     -sizzlejs

     -Jquery for Event Handling

     -Working with DOM

     -Effects

     -Traversing the DOM

     -Advanced Selectors

     -Managing dynamic content

      -Jquery as a  ajax engine

      -Jquery wrapped  object vs. simple objects

      -Jquery Utilities

      -Introduction to plugins

      -Creating custom plugins

              Creating Simple plugins

              hover tip plugin

              pass options to plugins

              $.extend

              callback

       -Using Third-Party Plug-ins

                lightbox plugin

                validation plugin

      -Introduction to JQueryUI

                How to get

    Themes            

                Interactions

                JQueryUI Widgets

                 JSONP

                $.getScript

                XMLHttpRequest

                 XMLHttpRequest level 2

 JQuery Data Methods                

                 prototype object

 prototype chaining                


JS OOP part 2 

    factory functions

    public and private members

    global variables

    more about this keyword

         -functions are objects

        -function.bind

         -function.call

-calling global function with call back in object         

  Data & Accessor Properties / PropertyDescriptors

 Object.defineProperty  

         -value

         -writable

         -get

         -set

      -configurable   

 Parasitic Inheritance

      -Overriding Members   

 prototype object

       -prototype chaining  

 Protoypal Inheritance

         -1.inherit constuctor

- 2.inherit prototype         

         -Overriding Prototype Members

  javascript namespaces

 javascript modules 


KendoUI

  Framework

      -Templates

                what is a Templates engine?

      -Data Source

                Other Data Source Libraries

                Inroduction to jaydata

   Inroduction to Kendo Ui WIDGETS

       -AutoComplete

       -Editor

       -Grid

       -Window

  Introduction to RequireJs 


Visualizing Data

      -Charts

              Server Side Charts vs. Client Side Charts

              Introduction to Highcharts

      -Maps

             Intoduction to Google Maps  

Using JS libraries in non ajax based architecture

Server side libraries vs. Client side libraries

How to choose the Right Pattern and Framework!