Java Web Solutions

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش Java Web Solutions پیش نیاز ها : آشنایی با دوره مقدماتی جاوا

مخاطبین دوره : علاقمندان به برنامه نویسی در محیط وب، کار با Application Server ها، توسعه برنامه ها JEE و توسعه های سازمانی

اهداف دوره : آشنایی با محیط وب در جاوا، طراحی صفحات، کد گزاری داده ها، کار با پایگاه داده و تنظیم آن بر اساس درخواست، انتقال برنامه بر روی App Server، طراحی امن و سبک


        معرفی جاوا، اینترنت و وب

         تاریخچه وب در جاوا

         کتابخانه وب جاوا

         محیط توسعه وب جاوا

         تست یک برنامه وب جاوا

         تکنولوژی های وب و توسعه متوازن

         اپلت ها و Java web start

         اپلت های نمونه در JDK

         اپلت ساده در جاوا

         چرخه عمر متدها اپلت

         مقداردهی اولیه

         مدل امنیتی sand box

         پروتکل JNLP , java web start

         پکیج کردن Draw test

         JEE

         Web Application Server

         Tomcat, Glass Fish

         Oracle Weblogic

         IBM Web sphere

         محیط توسعه یکپارچه

         ساختمان های داده ای در وب

         Servlet

         کلاس های داخلی

        متدهای ارسال

        Post

         Get

         هم زمان سازی

        JJBean

        ارسال از داخل صفحه

         کنترل داده ها

        مدیریت ارسال

         تقسیم و کنترل داده ای

        انتخاب ساختار داده ای

         Filter

         تعریف فیلتر و مفاهیم کنترل

         فیلتر های متصل

        ایجاد واحد پیش کنترل

        Web class

        لایه بندی داده ها

         کار با پایگاه داده

         کار با روال های ذخیره شده

         کنترل محدود داده ها

         ایجاد گزارش

        web service

        انواع سرویس ها

         دریافت و ارسال داده ها

         SOAP Service

         REST Service

         ترکیب سرویس ها

        معماری وب

        لایه بندی ترکیبی

         ایجاد پکیج های نصب

         Hot deploy

        ایجاد تغییرات در زمان System UP

        آشنایی با محیط Glass Fish