دوره آموزش شی گرایی در PHP

سرفصل و محتوای دوره آموزش شی گرایی در PHP

پیش نیاز : دوره مقدماتی php

مخاطبین دوره :برنامه نویسی شی گرا در php، توسعه مقدماتی بر اساس فریم ورک ها، طراحان وب سایت های متوسط و بزرگ، سر تیم توسعه وب، مدیران پروژه های وب، توسعه دهندگان سیستم وب بر پایه نگهداری طولانی مدت، Team working، تقسیم کار

 مهمترین اهداف دوره :برنامه نویسی شی گرا بر پایه مفاهیم کاربردی وب و پرهیز از افزایش زمان تولید، استفاده از API های مناسب در طمان تولید، استفاده از سرویس های موجود در معماری SOA، آشنایی با معماری های مختلف در محیط وب، مدیریت توسعه وب سایت های بزرگ، طراحی بر پایه مفاهیم OOP بر بستر UML، مفاهیم توسعه تیم محور و ترکیب فعالیت تیم ها، ایجاد Task Sheet کاری

 سرفصل های دوره :

               آشنایی با معماری شی گرا

        ایجاد مفهوم شی

      تفاوت شی و entity

      مدل سازی داده ها

      تبدیل برنامه موجود به برنامه شی گرا

      ایجاد Load balance

      ایجاد Load Traffic

      مفاهیم Unit Test

       ابزارهای شی گرایی در php

      ایجاد کلاس

      ایجاد سطوح دسترسی

      تعریف property

      تعریف method

       ایجاد و کاربرد ابزارهای دسترسی

      سازنده ها

      Getter و Setter

      پارامترهای پیش فرض

      تعریف دسترسی خارجی

      تعریف Destructor

       ایجاد و تعریف Magic Function و دسته بندی کلاس ها

      تعریف Magic Function

      سطوح و انواع تعریف

      تعریف Package و Scope

      لود خودکار کلاس ها

      افزایش کارایی با Magic Function

       دسترسی غیر وابسطه

      Static define

      Static Property

      Static Method

       استفاده از Interface

      تعریف Interface

      پیش سازی متدها

      اضافه نمودن Interface به یک کلاس

       وراثت

      ایجاد وراثت

      دسترسی در وراثت

      وراثت سلسله مراتبی

      روش مناسب استفاده از وراثت

       انتزاعی نمودن کلاس ها

      Abstract Method

      Abstract Class

      استفاده از Abstract ها در زمان مناسب

       مفاهیم Override و Overload

      تعریف تعداد پارامترها

      دسترسی به پارامتر غیر مشخص بصورت آرایه ای

       طراحی بر پایه شی گرایی

      استفاده از متدولوژی تولید

      تقسیم وظایف

      چرخه تولید (I-E-C-T)

      زبان UML

      طراحی بر پایه UML

      تست محصول

      مفاهیم تست یکپارچه

      ایجاد Test Case

      تست سایت

      ایجاد وب سایت نمونه بر اساس مفاهیم OOP

      دسترسی به پایگاه داده

      تعریف Interface ها

      تعریف کلاس ها

      تعریف صفحات

     دسته بندی سلسله مراتبی پوشه ها

      مدیریت پروژه های وب

      تعریف نیرو ها

      دسته بندی کاری

      ایجاد Task sheet

      زمانبندی پروژه

      محاسبه هزینه پروژه