آموزش #C مقدماتی


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام ثبت نام
دوره آموزش مبانی برنامه‌نویسی در #C 11 جلسه 33 ساعت یکشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
سه شنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ 462,000 تومان حمیدرضا گرانمایه

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش برنامه نویسی #C 


هدف دوره:  آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی .NET  در محیطC# 

پیش نیاز دوره:  آشنایی با اصول کلی برنامه نویسی 

مشاهده رزومه استاد

مشاهده درس در نقشه راه

سرفصل‌ دوره:

Introduction to the .NET

Visual Studio 2010 Development Environment

Writing your first .NET Program

Working with the Toolbox Contents

Working with the Menus and Dialog Boxes

Variables & Operators

Using Decision Structures

Using Loops and Timers

Debugging .NET Programs

Trapping Errors using Structured Error Handling

Using Modules and Procedures

Using Arrays and Collections to manage Data

Text Files and String Processing

Getting Started with ADO.NET