دوره آموزش مبانی برنامه‌نویسی در #C


طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد ثبت نام
9 جلسه 33 ساعت جمعه از ساعت 9:00 الی 13:00
جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 360,000 تومان حمیدرضا گرانمایه
11 جلسه 33 ساعت یکشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
سه شنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 360,000 تومان حمیدرضا گرانمایه

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش Net Programming Fundamentals.


هدف: آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی .NET  در محیطC# 


پیش نیاز: آشنایی با اصول کلی برنامه نویسی 

سرفصل‌های دوره:

Introduction to the .NET

Visual Studio 2010 Development Environment

Writing your first .NET Program

Working with the Toolbox Contents

Working with the Menus and Dialog Boxes

Variables & Operators

Using Decision Structures

Using Loops and Timers

Debugging .NET Programs

Trapping Errors using Structured Error Handling

Using Modules and Procedures

Using Arrays and Collections to manage Data

Text Files and String Processing

Getting Started with ADO.NET