آموزش ADO.NET Entity Framework 6.0

 Entity Framework 6.0 سرفصل ها و محتوای دوره آموزش

پیش نیاز:

    آشنائی با مفاهیم شی گرایی

         آشنائی کار با ADO.Net سنتی

         توانائی کار با بانک اطلاعتی MS SQL Server(2005) به بالا

         آشنائی با معماری لایه ای سنتی (حداقل 3 لایه)مقدمه:

(EF) یک ابزار ORM بسیار قدرتمند برای کارکردن با انواع بانکهای اطلاعاتی و حتی ساختارهای اطلاعاتی  flat مثل فایلها می باشد. این ابزار قابلیت قدرتمند پشتیبانی از انواع مختلف DataProvider ها را داراست. با کمک این ابزار برنامه نویسان می توانند بدون درگیر شدن با پیچیدگی های درون بانکهای اطلاعاتی ابزارORM خود را مورد استفاده قرار دهند. EF درحال حاضر به عنوان ORM مورد تاثیر شرکت ماکروسافت برای پشتیبانی از انواع مختلف بانکهای اطلاعاتی می باشد.مخاطبین دوره:

آن دسته از افرادی  که می خواهند، ابزار قدرتمند EF را برای کاهش هزینه های تولید نرم افزار خود مورد استفاده قراردهند. وهمچنین برنامه نویسانی که به دنبال یک ORM قدرتمند با قابلیت بالای پشتیبانی از ساختارهای زیر هستند :

    نگاه داده گراData Driven با استفاده از Data Base First

    نگاه تحلیل شی گرا با  Model Drivenاسفاده از Model First Modelاهداف و سرفصل دوره:

        آشنائی سریع با مفاهیم زیر ساخت شی گرائی شامل:

   Delegate   

FUNC   

Action   

  Anonymous Date type   

Lambda   

Expression   

Yield return   

   آشنایی و تسلط کامل بر روش Code First برای کارکردن با سیستمهای Domain Driven 

   بررسی مدیریت سناریوهای نگاشت مدل های رابطه ای به مدلهای شی گرا و مدیریت نگاشت مدل شی گرا به مدل رابطه ای براساس:

Table  Per- Ttype   

Table- Per- Hierarchy   

Table- Per-Concrete-Type   

  بررسی نگاشت یک جدول به چند Entity توسطEntity Frame Work

  بررسی نگاشت چند Entity به یک جدول با استفاده از Entity Frame Work

  آشنائی و تسلط کامل بر روش Model گرا برای ساخت نرم افزار براساس مدل کلاس دیاگرام

  آشنائی و تسلط بر انواع مدل Mapping شامل:

   Annotation 

Fluent API 

بررسی مدیریت Version و جدولهای مورد استفاده در EF Code First با version جاری اشیا EF و تدوین روش پاسخگوئی برای Synch نگاه داشتن آنها :

Customizing Data Migration Code First

بررسی و ساخت یک روش مدون برای version بندی جداول و اطلاعات موجود در آن

استفاده از توابع seed ,up ,down برای مقدار دهی اولیه به بانکهای اطلاعاتی

آشنایی و تسلط برروش Data Base گرا برای پیش برد نرم افزارهایی که تحلیلشان مبتنی بر بانک اطلاعاتی است.

آشنائی و تسلط کامل بر انواع Query گیری از بانک براساس نیاز یک برنامه نویس حرفه ای بر اساس LINQ To Entities شامل:

Select

Like

    Inner join

Group By

Left join

Right join

Full join 

Date Diff

Date part

Date ADD

Partitioning


وایجادQuery های پیچیدهبرای بازیابی اطلاعات

Xml Mapping

آشنائی و تسلط بر برقراری ارتباط با اشیاء موجود در بانکهای اطلاعاتی

Stored Procedure

User Defined Function

Table Derived Functions

User Defined Functions

آشنائی و تسلط کامل بر مدیریت همزمانی و بررسی سناریورهای همزمانی و نحوه برخورد با conflict های حاصل از همزمانی کارکرد چندکاربرهمزمان

بررسی مدیریت خوشبینانه

بررسی مدیریت بدبینانه همزمانی و نحوه ارائه راه حل آن

بررسی اعتبار سنجی داده ها براساس Entity Frame Work

بررسی محل صحیح و نحوه اعتبار سنجی Entity Frame work

بررسی Design pattern های رایج در Entity Framework

Repository Pattern

unit of work pattern

بررسی مدیریت اشیا Connection و مدیریت بهره وری آنها

بررسی بانکهای اطلاعاتی که می توانند شامل چند Data Context برای بهبود بهره وری باشند.

بررسی امکانات مدیریت تراکنشهای Entity Framework

بررسی مدیریت کامل connection های بکاررفته در EF و نحوه مدیریت آنها شامل:

چگونه از Connection ها مجدداً استفاده نمائیم.

چگونه برخی از تنظیمان مرتبط با Connection را با استفاده از EF انجام دهیم.

بکار بردن Custom collection Factory برای تعیین محل قرارگیری بانک

کاربرد connection Resiliently

امکان رهگیری فرآیند مورد اجرای هریک از کاربران

امکان رهگیری فرآیند مورد اجرای هریک از کاربران با استفاده از Interception Context با استفاده از این امکانات می توان با تنظیم کلاسهای Data Base Log Formatter ، خروجی شبیه خروجی

SQL server profiler را به همراه Format دلخواه برای رهگیری بانک بوجود آورد.


معرفی T4 و کاربرد آن :

با استفاده از T4 می توانیم با Format دلخواه کلاسهای مختلف را براساس یک Template بوجود آوریم.

مباحث پیشرفته

با استفاده از Entity Framework Profiler یک پروفایل قدرتمند برای کاربرد در رهگیری دستورات ارسالی سازیم.با استفاده از Power Tools می توانیم با یک مهندسی معکوس از context تولیدشده توسط Data Base first به یک code خالص POCO ، منطبق بر Code First برسیم.

ساخت وب سرویس WCF Service مناسب روی EF

مدیریت منابع Cache براساس DB Context  برای افزایش بهره وری Query های بازیابی اطلاعات.

ساخت Cache های level2 و مدیریت آنها