آموزش ASP.NET Core 2

سرفصل ها و محتوای دوره ASP.NET Core 2

هدف دوره: آموزش جدیدترین نسخه از  ASP.NET MVC با نام ASP.NET Core که شرکت ماکروسافت ارائه کرده است می باشد.این نسخه دارای مزیت های زیادی از قبیل سرعت بسیار بالاتر نسبت به نسخه های قبلی و قابلیت اجرا در سیستم های عامل های مختلف(Cross Platform) است. دوره ASP.NET Core در اصل همان دوره ASP.NET MVC می باشد و تفاوت آن در بازنویسی مجدد بخش های مختلف ASP.NET می باشد که باعث شده در پیاده سازی نرم افزارها توسط ASP.NET MVC تغییراتی ایجاد شود. شما در این دوره ASP.NET MVC و WebAPI را با پیاده سازی جدید یاد خواهید گرفت.

پیش نیاز ها: 

گذراندن دوره ASP.NET MVC  (یا تسط به برنامه نویسی ASP.NET MVC)

تسلط به طراحی صفحات وب


معرفی دوره :

ASP.NET Core 2.0، که پیش تر با نام ASP.NET Core 1 معرفی شده بود، بازنویسی کامل ASP.NET است که با ایده‌ی کاملا ماژولار بودن، تهیه شده‌ است و از طریق آن، قابلیت به روز رسانی منظم و توزیع آسان از طریق NuGet، میسر خواهد شد. به علاوه در آن، بسیاری از الگوهای برنامه نویسی شیء‌گرا مانند تزریق وابستگی‌ها، به صورت توکار و از ابتدا پشتیبانی می‌شوند.

ASP.NET Core 2.0 مدل برنامه نویسی ASP.NET MVC و Web API را به صورت یکپارچه ارائه می‌دهد و دیگر خبری از ارائه‌ی مجزای این‌ها نخواهد بود و دقیقا بر مبنای مفاهیم برنامه نویسی این دو بنا شده‌است.


سرفصل دوره :


     1.Building Your First ASP.NET Core Application

 What is new in ASP.NET Core?

 Setup ASP.NET Core

 The Project Layout

The project.json File

 Adding a Configuration Source

 Hello World Project 

2.Startup and Middleware

 How Middleware Works

 Using IApplicationBuilder

 Showing Exception Details

 Middleware to Match the Environment

 Serving Files

 Setting up ASP.NET MVC Middleware

3.Controllers in the MVC Framework

 The Model View Controller Design Pattern

  Routing

  Conventional Routes

  Attribute Routes

  Action Results

  Rendering Views 

4.Models in the MVC Framework

 Models and View Models

 Accepting Form Input

 POST Redirect GET Pattern

 Model Validation with Data Annotations 

5.Using the EntityFramework Core

 Installing the EntityFramework

 Implementing a DbContext

 Configuring the EntityFramework Services

 Entity Framework Migrations

 Up and Running 

6.Razor Views

 Layout Views

 ViewStart

 ViewImports

 Tag Helpers

 Partial Views

 View Components

7.ASP.NET Identity

 ASP.NET Identity Overview

 Using the Authorize Attribute

 ASP.NET IdentityConfiguration

 User Registration

 Creating a User

 Log in and Log Out 

8.Front EndFrameworks and Tools

 Front End Tools

 Command Line versus VisualStudio

 Setting up npm

 Styling with Bootstrap

 Enabling Client