آموزش Power BI


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام ثبت نام
ساخت داشبوردهای مدیریت با استفاده از ابزار Power BI 8 جلسه 24 ساعت یکشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 694,000 تومان آرمان فلاح

سرفصل و محتوای دوره جامع آموزش نرم افزار Power BI

معرفی دوره

Power BI چیست؟

امروزه ابزار های هوش تجاری به یکی از ضرورت های سازمان های بزرگ تبدیل شده است. نرم افزار پاور بی آی مجموعه ای ازسرویس ها است که امکان تحلیل اطلاعات کسب و کار را به راحتی فراهم می کند. این ابزار قدرتمند و محبوب برای پیاده سازی سیستم های هوش تجاری و آنالیز داده استفاده می شود. پاور بی آی از Self Service BI پشتیبانی می کند، به این معنی که سهولت استفاده از آن سبب می شود که کاربران نهایی نیز بتوانند مستقل از واحدIT خود داشبورد و گزارش ها را طراحی کنند. توجه داشته باشید که که Power BI Desktopدرهمه جای دنیا رایگان است و با انتشار گزارشات روی PBI Report Server که در ایران رایگان است! می توانید گزارشات و داشبوردهای خود را در محیط وب درون سازمان روی بستر اینترنت در اختیار کاربران قرار دهید. 

هدف دوره Power BI:

طراحی داشبورد با استفاده از PowerBI از استخراج داده ها تا مصورسازی و نمایش داشبوردها به صورت تحت وب

 

پیش نیاز دوره ی :Power BI 

آشنایی با مفاهیم بانک های اطلاعاتی و کوئری نویسی به زبان SQL


مشاهده رزومه استاد

مشاهده این درس در نقشه راه


سرفصل دوره Power BI:


Business intelligence concepts

Understanding business intelligence

Business intelligence architecture

Understanding data warehouse concepts

Understanding data modeling

Introducing Power BI

Power BI History

Power BI component

Introducing Power BI Products

Power Query - ETL

Power Query and Power BI

Power Query Concepts

Power Query Data Sources

               QueryingRelational Databases

                              Connectingto SQL Server, Other Databases

Extracting Data from Files

                              Workingwith CSV, Text, XML, JSON, Excel Files

               Workingwith Folders and Multiple Files    

  Working with Data from the Web, OData

Using References, Duplicate, Individuale Values from Queries

Reusing Recent Data Sources

Managing Credentials, Setting a Default Locale, CSV Files and Code Pages

Transforming Data with Power Query

Queries and Steps

(Working with Columns(Naming, Moving, Splitting, Merging Columns

Setting & Changing Data Types and Locales

Filtering Rows

Sorting a Table

Define and Using parameters

Changing Values in Table

Aggregating Values

Unpivoting Columns to Rows, Transposing a Table

Creating Custom Columns

Built-in Custom Columns

Custom Columns with M Calculations

Introduction to M

Writing M in the Query Editor

The Formula Bar, Advanced Editor, Creating a Blank Query

M Language Concepts

Expression, Values and Let Statements

Writing M

Lists, Records and Tables

Functions

Defining Functions inside a Query

Functions Imported from Data Sources

 Power Pivot-Data Modeling

Understanding Data Model

Processing Managing Data Relationships

Operation Models for Reporting

DAX Introduction

  DAX data types , DAX operators

Understanding calculated columns and measures

Handling errors in DAX expressions

Common DAX functions

Aggregate functions

Logical functions

Information functions

Mathematical fnctions

Trigonometric functions

Text functions

Conversion functions

Data and times function

Relational functions

Table functions

EVALUATE syntax     

FILTER     

ALL, ALLEXCEPT, and ALLNOBLANKROW     

VALUES and DISTINCT     

Evaluation Contexts

Using the EARLIER function        

Understanding FILTER, ALL, and context interactions        

Working with many tables

Row contexts and relationships

Filter context and relationships

Introducing ISFILTERED,ISCROSSFILTERED Evaluation contexts recap

Understanding CALCULATE and CALCULATETABLE

Introducing CALCULATE

Using CALCULATETABLE

Variables and evaluation contexts

Understanding circular dependencies

Understanding USERELATIONSHIP

Handling hierarchies

Introducing Time intelligent function

Introducing DAX Studio

Power View -Data visualization

Report vs Dashboard

Visualization intro

Work with visuals

Change, Move, Delete, Copy,Duplicate, Move, resize, and pop out a visualization, sort data

Format pane, Customizevisualization title, background, and legend

Customize X-axis and Y-axisproperties

Coloring charts with tips

Page size duplicate, ribbon

Bar/Column charts clustered vs.stacked

Filter Visuals & Report

Working with tables & Matrix

Line, bar chart with line

Working with Pie and Tree map,donut chart

Scatter Chart

Waterfall visual

Working with Gauge, Cards, and KPIs

Working with hierarchy & drilldown

(Map visual (location vs latitude, filledmap, shape map


Power BI Report Server

               InstallingPower BI Report Server

               ConfiguringPower BI Report Server

               PublishPower BI Desktop dashboard