SQL Server Backup and Restore


گروه کتاب های : SQL SERVER
دانلود کتاب : مشاهده صفحه دانلود
رمز فایل : www.fad.ir

معرفی کتاب :

وظایف روزمره ی یک DBA طیف گسترده ای از عملیات را شامل می شود و به ندرت یکسان است مگر در یک مورد ، حفظ داده ها و تغییرات آن ها و بازیابی آن ها در صورت از دست دادنشان. این بدین معنا نیست که هر روز باید داده ها را بازیابی کند و تنها در صورت بروز حادثه در هر لحظه باید آماده ی مواجهه با آن باشد. اگر DBA برای بروز حادثه آماده نباشد و حجم قابل توجهی از داده از دست برود و دیتابیس برای کاربر برای مدت طولانی غیر قابل دسترس شود DBA آن سازمان دیگر برای آن شغل مناسب نخواهد بود. به همین دلیل داشتن یک برنامه منظم و روتین برای بکاپ گیری از SQL Server در الویت های کار DBA سازمان می باشد. در این کتاب درخواهید یافت که چگونه هر کدام از عملیات بکاپ و بازیابی را در SQL Server با استفاده از SSMS و دستورات پایه ی T-SQL و ابزار بکاپ گیری RedGate انجام دهید. 
خلاصه محتوای کتاب:
فصل 1: مفاهیم اولیه ی بکاپ و بازیابی
فصل 2: برنامه ریزی ، ذخیره سازی و مستند سازی
فصل 3: بکاپ فول از دیتابیس Full Backup
فصل 4: ذخیره سازی از Full Backup
فصل 5: Log Backup
فصل 6: بازیابی از Log Backup
فصل 7: Differential Backup and Restore
فصل 8: Backup and Restore with SQL Backup
فصل 9: File Backup and Restore
فصل 10: Partial Backup and Restore