SQL Server Hardware


گروه کتاب های : SQL SERVER
دانلود کتاب : مشاهده صفحه دانلود
رمز فایل : www.fad.ir

معرفی کتاب :

دیتابیس های رابطه ای در ابعاد گسترده، نیازمند تجهیزات و سخت افزارهای سنگینی به عنوان زیرساخت هستند و بسیاری از این دیتابیس ها منابعی حساسند که به چندین اپلیکشن سرویس میدهند و گلوگاه سیستم هستند و امکان افت سیستم و کاهش پردازش ها که بسیار پر هزینه است در آن ها وجود دارد. علیرغم این موضوع بسیاری از ادمین های دیتابیس دانش و اطلاعات زیادی از درباره ی سخت افزارهای سرور ندارند. بسیاری از شرکت ها نیز دپارتمان هایی جدا برای مسئولیت های سخت افزاری دارند و DBA بدون اطلاع از سخت افزار تسلیم آن هاست .