Protecting SQL Server data


گروه کتاب های : SQL SERVER
دانلود کتاب : مشاهده صفحه دانلود
رمز فایل : www.fad.ir

معرفی کتاب :

در این کتاب جان مگنابوسکو نشان می دهد که چگونه داده های حساس ذخیره شده در SQL Server می توانند با استفاده از یک معماری مبتنی بر رمزگذاری داده ها، محافظت شوند. 
او در این کتاب توضیح می دهد که چگونه می توان بر اساس حساسیت داده ها آن ها را به طبقات مختلف طبقه بندی کرد و برای این طبقات مختلف داده، با استفاده از نقش های دیتابیس، View ها و Stored Procedures ها دسترسی تعریف کنیم و چگونه یک با استفاده از ویژگی هایی مانند رمزگذاری سطح سلولی (Cell-Level) ، رمز گذاری Transparent ، رمز گذاری یک سویه ، Obfuscation و غیره، یک معماری امن برای داده ها پیاده سازی کنیم.  
نبرد محافظت از داده های شخصی و تجاری سخت است و پیامدهای سوء استفاده از اطلاعات حساس می تواند بسیار شدید باشد. حتی بسیار بیشتر از جریمه ها و پرونده هایی که می تواند ناشی از عدم انطباق با مقررات باشد، از دست دادن اعتماد مشتری است که وقتی اتفاق می افتد که این نقض امنیت رخ می دهد. مدیران پایگاه داده باید از هر گونه سلاح و استراتژی که در "جنگ" در اختیار آن ها قرار دارند، برای محافظت از اطلاعات حساس خود از هکرها، فیشرها، شایعه سازان و دزدان هویت استفاده کنند و رمزگذاری یکی از سلاح های اصلی است که می توان آن را به کار برد.