Java :The legend


گروه کتاب های : Java Programming
دانلود کتاب : مشاهده صفحه دانلود
رمز فایل : www.fad.ir

معرفی کتاب :

مسیر جاوا از انتشار اولین نسخه عمومی آن تا کنون مسیری طولانی و پر از پیشرفت های تکنیکی و راه حل های نو آورانه و پیچیدگی های جذاب بوده است. در طی این مسیر زبان جاوا به شکوفایی و بلوغ رسیده است و تبدیل به مهم ترین و پر استفاده ترین زبان کاربردی جهان شده است. 

سرفصل های کتاب:
History Of Retrospective
The Java Language
The Java Virtual Machine and Platform
Java Developers and the Ecosystem
The Future Of Java