SQL Server Source Control Basic


گروه کتاب های : SQL SERVER
دانلود کتاب : مشاهده صفحه دانلود
رمز فایل : www.fad.ir

معرفی کتاب :

تعداد کمی از توسعه دهندگان نرم افزار برنامه های خود را بدون برنامه های سورس کنترل می نویسند و به همین سبب تطابق برنامه های آن ها با دیتابیس بسیار کند صورت می گیرد. امروزه بدون سورس کنترل برای نگهداری اسکریپت های مورد نیاز برای ساخت اشیای دیتابیس ، لود کردن داده ی Lookup و انجام هر عملیات دیگری نمیتوان تضمین کرد که فرایند های دیتابیس به صورت قابل اعتماد و درست انجام پذیرند چه رسد به هماهنگی آپدیت های دیتابیس با تغییرات نرم افزار. 
همچنین ایجاد عدم انسجام و از دادن دیتا در دیتابیس های ad hoc با عدم وجود سورس کنترلرها بسیار محتمل است. 
سورس کنترلر ها نقش بسیار کلیدی در در استقرار دیتابیس و برقراری صحیح پروسه ها ایجاد می کنند و این کتاب به شما نشان می دهد که برای استفاده از آن ها باید از کجا آغاز کنید و اطلاعات کافی از جزییات درباره ی هسته ی کامپوننت های یک سیستم سورس کنترل و نحوه ی تعامل آن سیستم به دیتابیس و استقرار فرایندهای آن به شما میدهد. 
معماری سورس کنترل دیتابیس
ایجاد تغییرات تعاملی
تغیرات ممیزی
ایجاد شاخه - شعبه
تلفیق کردن ( Merging)
ساختن و استقرار دیتابیس
از جمله مطالب مورد بررسی در این کتاب است که به صورت نیمه تئوری- نیمه عملی ارائه شده است.