Querying Data with Transact-SQL


گروه کتاب های : SQL SERVER
دانلود کتاب : مشاهده صفحه دانلود
رمز فایل : www.fad.ir

معرفی کتاب :

کتاب آماده سازی برای امتحان 761-70 ماکروسافت. 
این کتاب برای کسانی که به مهارت بالایی در برنامه نویسی T-SQL در SQL Server 2016 ، مدیریت داده ، کوئری نویسی  رسیده اند مناسب می باشند و برای متخصصان با تجربه ی IT که آماده برای بالاتر بردن سطح خود می باشند است. این آزمون بر مبنای تفکر انتقادی و تصمیم گیری سریع و دقیق برای رسیدن به موفقیت در سطح MCSA است.