نقشه ی راه توسعه دهندگان NET.

برای مشاهده مشخصات هر درس بر روی نام آن کلیک نمایید

آموزش سی شارپ مقدماتی آموزش شی گرایی در سی شارپ آموزش سی شارپ پیشرفته آموزش تحلیل نیازمندی های نرم افزار(UML) آموزش متودولوژی اسکرام آموزش XP- متودولوژی های Agile آموزش طراحی شی گرا و الگوهای طراحی آموزش T-SQL