نقشه ی راه توسعه دهندگان NET.

برای مشاهده مشخصات هر درس بر روی نام آن کلیک نمایید

سی شارپ مقدماتی آموزش شی گرایی در سی شارپ آموزش سی شارپ پیشرفته برنامه نویسی در دیتابیس به  زبان T-SQL تحلیل سیستم و نیازمندی های نرم افزار کارگاه دو روزه تربیت SCRUM Master حرفه ای طراحی شی گرا و الگوهای طراحی در نرم افزار برنامه نویسی چابک به روش XP