نقشه راه متخصصین بانک های اطلاعاتی

برای مشاهده مشخصات هر درس بر روی نام آن کلیک نمایید

آموزش کوئری نویسی حرفه ای در SQL Server دوره ی طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعاتی SQL Server آموزش مدیریت دیتابیس برای مدیران بانک اطلاعاتی SQL Server آموزش افزایش سرعت اجرای کوئری و افزایش کارایی بانک اطلاعاتی آموزش برنامه نویسی در بانک اطلاعاتی برای توسعه دهنده و پشتیبان بانک اطلاعاتی آموزش کار با Reporting Service در بانک اطلاعاتی SQL Server دوره آموزش جامع هوش تجاری دوره آموزش In Memory OLTP  در SQL Server 2017 سرفصل و محتوای دوره رفع مشکلات سرعت سیستم های بانک اطلاعاتی مبتنی بر SQL Server دوره ی آموزش Power BI آموزش داشبوردسازی در QlikView آموزش پیشرفته QlikView و QlikSense