نقشه راه متخصصین بانک های اطلاعاتی

برای مشاهده مشخصات هر درس بر روی نام آن کلیک نمایید

آموزش طراحی و پیاده سازی پایگاه داده SQL Server داشبوردسازی در Power BI آموزش کوئری نویسی در SQL Server آموزش مدیریت پایگاه داده SQL Server آموزش بهینه سازی سرعت کوئری ها آموزش برنامه نویسی T-SQL آموزش In-Memory OLTP آموزش جامع هوش تجاری آموزش Power BI آموزش گزارش سازی در SQL Server آموزش گزارش سازی با کلیک ویو آموزش کلیک ویو و کلیک سنس پیشرفته