نقشه راه متخصصان Big Data و NoSQL

Web  دوره کاربردی در تحلیل کلان داده ها آموزش پایگاه داده های NoSQL و کار با MongoDB دوره ی مباحث پیشرفته در پردازش و تحلیل کلان داده کارگاه تحلیل کلان داده SQL Server - استقرار کلاستر کلان داده دوره پیشرفته عملیات و استقرار در مونگو دی بی دوره پیشرفته عملیات درکساندرا دوره حرفه ای مدیریت دیتابیس - DBA