استاد حسین طاهری

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

درباره استاد حسین طاهری

کارشناسی نرم افزار

دانلود فایل رزومه

دوره های آموزشی استاد حسین طاهری