استاد مهندس حسین طاهری

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

درباره استاد مهندس حسین طاهری

 استاد مهندس حسین طاهری (uk.linkedin.com/in/htaheri) اینک در انگلستان ساکن هستند و مدیریت نرم افزار یکی از مؤسسات مالی اعتباری چند ملیتی در لندن را بر عهده دارند. ایشان فقط 3 روز برای برگزاری دوره و تجدید دیدار با خانواده در تهران حضور خواهند داشت و برگزاری این دوره قطعاً از افتخارات فراتر از دانش خواهد بود.

مهندس طاهری زیر دست آقای MiKe Cohn  یکی از معروفترین اساتید اجایل و اسکرام در دنیا تربیت شده اند:

 https://www.mountaingoatsoftware.com/company/about-mike-cohnدانلود فایل رزومه

دوره های آموزشی استاد مهندس حسین طاهری