دوره آموزش کوئری نویسی در SQL SERVER 2022

مدرس دوره : مهندس پرویز آقاصادقی

از 14 تا 24 اسفند از 26 درصد تخفیف شهریه برای همه کلاس ها به صورت حضوری، آنلاین یا خرید فیلم برخوردار شوید.
این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام ثبت نام
دوره آموزش کوئری نویسی در SQL SERVER 2022 (حضوری و همزمان آنلاین) 15 جلسه 45 ساعت دوشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲ 2,260,000 تومان مهندس پرویز آقاصادقی

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش Query نویسی 

طول دوره : 40 ساعت

پیشنیاز دوره : آشنایی با طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعاتی در Microsoft SQL SERVER

معرفی دوره : اصل دانش SQL کوئری نویسی است و کوئری زبان ذخیره و بازیابی اطلاعات می باشد. در این کلاس که حتی در حالت آنلاین نیز به صورت کارگاهی ارائه می شود، دانشجویان بر روی دستور SELECT مسلط می‌شوند و یاد می گیرند که پیچیده ترین گزارشات را به بهینه ترین و ساده ترین شکل ممکن بنویسند. دستورات نوشتن در بانک یعنی INSERT , UPDATE , DELETE دیگر سخت نخواهند بود و خیلی سریع جا خواهند افتاد. جلسه آخر کلاس بحث مهم استفاده از کوئری پلن و طراحی INDEX برای بهینه کردن کوئری ها پوشش داده خواهد شد.

مشاهده رزومه استاد

مشاهده این درس در نقشه راه


سرفصل دوره: 

Basic syntax of SELECT Statements

Expression List

Working with Scalar Functions

Using Case Expressions

Predicates

ALL

DISTINCT

TOP

FROM

Table

Linked Servers                

View

(Derived Table and Common Table Expressions (CTE

Table Valued Functions

Synonyms


WHERE

GROUP BY

Grouping Sets

Working With Cubes

Conditional Aggregate Functions


HAVING

ORDER BY

Special topics in the simple SELECT statement

Casting and conversion

OFFSET-FETCH Clause

Working with Date and Time data types

Getting Data from more than one table

INNER JOIN

Two tables

Three tables

More than 3 tables


OUTER JOIN

(SUBQUERY (Nested Select

Type I: Scalar Expression

Type II: Column of Values

Combining result sets

UNION

INTERSECT

EXCEPT

Saving the query result using SELECT INTO


Modifying data

(INSERT (VALUES & RESULTS

Handling Identity Values


UPDATE

Update from existing data

WRITE extension to the UPDATE command


DELETE

Deleting related data

Truncate Table

OUTPUT statement for listing modified records

Introduction to the concepts of TRANSACTION and ISOLATION


ADVANCED Query Techniques

Pivot & Unpivot

(Ranking Funtions(Windows Functions

ROW_NUMBER

RANK

DENSE_RANK

NTILE

Aggregation using the OVER clause


INDEX & Query Optimization

Index is a binary Tree

Binary Search and Interval halving

Understanding Query Execution Plans

SCAN

SEEK

LOOKUP


Best Columns to be indexed

Covering Indexes

Multi-Columns indexes

Missing indexes and Database Engine Tuning Advisor

Maintaining indexes

(Full Text Search (FTS