دوره مباحث پیشرفته در داده کاوی با Python

مدرس دوره : دکتر محسن یزدی نژاد


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام ثبت نام
دوره مباحث پیشرفته در داده کاوی با Python 14 جلسه 35 ساعت سه شنبه از ساعت 17:30 الی 20:00
سه شنبه ۱۴ دی ۱۴۰۰ 1,841,000 تومان دکتر محسن یزدی نژاد


سرفصل و محتوای دوره ی مباحث پیشرفته در داده کاوی با پایتونطول مدت دوره : 30 ساعت


پیشنیاز دوره: دوره آموزش داده کاوی با ابزار Python 


مخاطبین دوره: مهندسان و دانشمندان علوم داده


سرفصل دوره:

روش ­های تجمیعی در داده ­کاوی (Ensemble methods)

o     روش­ های پایه (Basic methods)

o        Bagging

o        Boosting

o        Stacking

o        XGBoost

o        LightGBM

o        CatBoost

 مهندسی ویژگی­ ها (Feature Engineering)

o        انواع روش­ های ساخت ویژگی ­های جدید (Feature Creation)

o       روش­ های متداول و به­ روز در انتخاب ویژگی ها (Feature Subset Selection)

  سری زمانی

o        روش­ های آماری و LSTM

o        ساخت شاخص ­های مرتبط و استفاده از الگوریتم­ های یادگیری ماشین

 سیستم­های توصیه ­گر - روش ­های پالایش مشارکتی (Collaborative Filtering Recommender Systems)

o        روش­ های Item based و User based

o        تعبیه ­سازی کاربران و آیتم­ ها با استفاده از یادگیری عمیق (Deep Learning; Embedding method)

 وب­ کاوی (Web Mining)

o        جمع­ آوری اطلاعات از وب Web Scrapping

o        استفاده از APIهای شبکه­ های اجتماعی برای جمع­ آوری اطلاعات تلگرام، توییتر و ...

متن ­کاوی (Text Mining)

o        مبانی و مفاهیم متن کاوی

o         پیش پردازش و نرمال­ سازی متن (Text Normalization)

o         مقدمه ای بر عبارات منظم (Regular Expression)

o        رده بندی و خوشه بندی متن با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین (Text Clustering and Classification)

o         نمایش برداری کلمات و تعبیه سازی کلمات (Vector Representation of Words – Word Embedding)

o         یادگیری عمیق در پردازش زبان طبیعی (Deep Learning in NLP)

o        تحلیل احساسات (Sentiment Analysis)

             o        متن کاوی فارسی