آموزش داشبوردسازی در QlikView

از 14 تا 24 اسفند از 26 درصد تخفیف شهریه برای همه کلاس ها به صورت حضوری، آنلاین یا خرید فیلم برخوردار شوید.
این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

سرفصل و محتوای دوره آموزش حرفه ای نرم افزار QlikView 

طول دوره : - 

پیشنیاز دوره : آشنایی با مفاهیم پایه ای BI و یا تجربه کار قبلی با اکسل مورد قبول می باشد.

معرفی دوره: زمانی ایجاد داشبوردهای مدیریت و تجزیه و تحلیل داده ها برای هر خروجی چند روز طول می کشید و سرعت تصمیم گیری سازمانی را پایین می آورد اما با QlikView می توان این کار را در چند دقیقه انجام داد. این ابزار قدرتمند کمپانی QlikTech را، در فراتر از دانش فراگیرید. 

شرکت در این دوره به هدف تربیت تحلیل گران اطلاعاتی و بر طرف کردن نیاز افرادیست که به دنبال یک ابزار قوی و راحت برای نمایش گزارشات مدیریتی و تحلیل اطلاعات سازمان هستند. هدف این دوره ساخت گزارش و داشبوردهای مدیریتی ، انتخاب بهترین راهکار هوش تجاری است

 شرکت در این دوره را به تمام کاربرانی که قصد دارند ابزارهای مدیریتی حرفه ای ایجاد کنند، افرادی که تا کنون با ابزار Excel کار کرده اندو قصد دارند دامنه ی ابزارها و روش های خود را وسیع تر کنند، متخصصان و مدیران IT و متخصصان و استراتژیستهای هوش تجاری سازمان ها توصیه میشود.

مشاهده رزومه استاد


مشاهده این درس در نقشه راه


سرفصل دوره:


Qlikview 12 & QlikSense

  • BI Concept

   OLTP Vs OLAP

   Data ware House / Data Mart Architecture

  Dimension

Conformed Dimension

 Degenerate Dimension

Junk Dimension

Roll Playing Dimension

  Fact

  Star Schema / Snowflake

  (Top Down Design (Bill Inmon Approach

 (Bottom Up Design (Ralph Kimball Approach

  • Qlikview

 Edit Script

 How to retrieve Data in Qlikview

File Connector

   Excel

  Cross Table

   CSV

   XML

  Fixed Record

   Web File

   QVD File

Database Connector

   OLEDB & ODBC

Inline Load

  AQL

      Let / Set Variable

      Preceding Load

     Resident Load

      Bundle Load

      Buffer Load

      Concatenate / no Concatenate

      Qualify / UnQualify

      If / for / for each

   Dynamic Load Excel File with wildcard/for each

     Join

   Apply Map

    ( Store into (qvd / txt

      Auto Generate

   Create Master Calendar

      Hierarchy function

 

   Sheet & Sheet Object

  Document Properties

     Security

     Triggers

  List Box

    List Box Tree view

  Multi Box

  Table Box

  Current Selections Box

  Input Box

  Button

  Text Object

  Line / Arrow Object

  Slide / Calendar Object

      Date Range

  Bookmark Object

  Search Object

Container

   Charts

  Bar Chart

 Line Chart

  Combo Chart

  Radar Chart

 Scatter Chart

  Grid Chart

 Pie Chart

  Funnel Chart

  Block Chart

  Gauge Chart

 Mekko Chart

 Pivot Table

 Straight Table

   Field Groups

(Hierarchic Groups (Drill Down

  (Non Hierarchic Groups (Cyclic

   Qlikview Functions

 User State

     Conversation

   Num / Money / Date / Time / Dual

     Mapping

   ApplyMap / MapSubstring

    String

   SubField/ TextBetween

      Value Class

   Pick/Match/Wild Match

      Group Selections

   GetCurrentField

     Field Selections

   GetCurrentSelections/ GetFieldSelections/ GetSelectedCount

     Inter Record

   (Exists (NoOfRows / NoOfColumns

   (Peek (RowNo / ColumnNo

   (Lookup (Dimensionality

   (Previous (Above / Before

 (  Field Value (Rank / Bottom / last

      File System

   File

  FileName/ FilePath/ File Time

     QVD

   QVDCreateTime/ QVDNoOfRecords/ QVDNoOFileds

    Set Analysis

 Identifier

  Operator

  Modifier

   Reports

  Report Editor

   Alternate State

Comparing Alternate State

   Alerts

  Creating Alerts

  Using Alerts

   Security

  Hidden Scripts

      Security Inline

     Security from Database

   QlikSense