دوره آموزش Web & Text Mining

از 14 تا 24 اسفند از 26 درصد تخفیف شهریه برای همه کلاس ها به صورت حضوری، آنلاین یا خرید فیلم برخوردار شوید.
این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

سرفصل و محتوای دوره آموزش متن کاوی (Text Mining) و وب کاوی (Web Mining)طول مدت دوره : 12 ساعت


پیشنیاز دوره: دوره آموزش علم داده با پایتون یا آشنایی با مفاهیم یادگیری ماشین و روش های ارزیابی.


مخاطبین دوره: مهندسان و دانشمندان علوم داده


مشاهده رزومه استاد دوره


سرفصل دوره:

 وب­ کاوی (Web Mining)

        جمع­ آوری اطلاعات از وب Web Scrapping

        استفاده از APIهای شبکه­ های اجتماعی برای جمع­ آوری اطلاعات تلگرام، توییتر و ...

متن ­کاوی (Text Mining)

        مبانی و مفاهیم متن کاوی

           پیش پردازش و نرمال­ سازی متن (Text Normalization)

           مقدمه ای بر عبارات منظم (Regular Expression)

          رده بندی و خوشه بندی متن با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین (Text Clustering and Classification)

           نمایش برداری کلمات و تعبیه سازی کلمات (Vector Representation of Words – Word Embedding)

           یادگیری عمیق در پردازش زبان طبیعی (Deep Learning in NLP)

          تحلیل احساسات (Sentiment Analysis)

          تشخیص موجودیت نامدار (Named Entity Recognition)

         مدلسازی موضوعی ( Topic Modeling)

                      متن کاوی فارسی

                      استفاده از مدلهای زبانی مثل bert