آموزش طراحی و پیاده‌سازی دیتابیس SQL Server 2019

مدرس دوره : پرویز آقاصادقی


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام ثبت نام
دوره آموزش طراحی و پیاده‌سازی بانک‌های اطلاعاتی در محیط MS SQL Server 2019 15 جلسه 45 ساعت دوشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ 906,000 تومان پرویز آقاصادقی

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش طراحی و پیاده‌سازی بانک‌های اطلاعاتی در MS SQL Server 2019


پیشنیاز: ندارد

مدت دوره: 44 ساعت

مشاهده رزومه استاد

مشاهده درس در نقشه راه


سرفصل دوره : 

معرفی مفاهیم در RDBMS

نصب SQL Server 2019 

نگاهی بر سرویسها و ویژگیهای2019  SQLServer


    Service Account 

حالت های         Authentication 

تنظیمات         Collation 

   


کار کردن با Configuration Maneger  درSQL Server

کار کردن با Management Studio درSQL Server

نگاهی بر امنیت SQL Server و دسترسی به کاربران    

عضویت در Server Role

عضویت در Database Role

مالکیت شِما ( اسکیما) و اجازه دسترسی به شِما ( اسکیما)

اجازه دسترسی به اشیای خاص 

 

طراحی فیزیکی دیتابیس

    Naming conventions

مالکیت دیتا بیس

 Data fileها  و File Groupها   

    Database Transaction Log

مدل های Recovery 

نگاهی برانواع Backup وRestoreها و disaster recovery  ها 

طراحی منطقی دیتابیس

      چرخه حیات توسعه ی سیستم

داده های پایه و داده های عملیاتی

موجودیت ها

کلید های اصلی  و کلیدهای جایگزین

روابط

کاردینالیتی و روابط

مفهوم Join

پیاده سازی روابط یک به یک در دیتابیس و در اپلیکیشن

پیاده سازی روابط یک به چند در دیتابیس و اپلیکیشن

پیاده سازی روابط چند به چند در دیتابیس و اپلیکیشن

نرمال سازی وغیر نرمال سازی

 

پیاده سازی طراحی دیتابیس

 انواع داده ( Data Types )    

           Exact numerics     

        Approximate numerics     

        Decimal     

     تاریخ و زمان   

        Character Strings     

    داده دودویی   (BLOB)  

 طول داده

 Null

 کلید اصلی

    Default 

   Identity 

  GUID 

 ستون های محاسبه شونده (Persisted vs. Non-persisted)

 مقدمه ای بر User Defined Functionsهای T-SQL در ستون های محاسبه شونده

 چهار قانون Referential Integrity

 دیاگرام سازی در SQL Server

 Check Constraints ها در SQL Serveer

 انتخاب بین اپلیکیشن یا دیتابیس برای check validation های داده ها

 دستورات    DDL Statements to CREATE / ALTER / DROP tables 

Database Scripting در SQL Server 2019

Database upgrading  و  version control

 Import و Export داده ها در SQL Server

 معرفی پکیج SSIS در SQL Server 2019