آموزش SQL Server 2017 Administration


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام ثبت نام
دوره آموزش Administration of SQL Server 2017 24 جلسه 72 ساعت یکشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
سه شنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 1,628,000 تومان پرویز آقاصادقی

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش SQL Server 2017 Administration 


طول دوره: 72 ساعت

 پیش نیاز دوره:  آشنایی با بانک های اطلاعاتی


مشاهده رزومه استاد

مشاهده این درس در نقشه راه


سرفصل های دوره:

Design of Data Center

SQL Server Hardware & Software requirements

Installing SQL Server 2017

Network Configuration

SQL Server Management Technologies

System Databases

Introduction to Schemas & Tables

Database Physical Design

Data Files & File groups

Transaction Log File & Recovery Models

Data Compression

Data & Index Partitioning

Introduction to In_Memory OLTP

Database Maintenance

Backup & Restore

File Group Backup and Restore

Partial Restore

Database Snapshots

Maintenance Plans

Security

Authentication

(Authorization(Permission

Dynamic Data Masking

Row Level Security

Always Encrypted

(Automating tasks (Jobs/Alerts

Replication

Replication Topologies

Transactional Replication

Merge Replication

Peer to Peer Replication

Backup & Restore strategy for Replicationp

Monitoring & Performance Tuning 

Hardware Monitoring

Software Monitoring

Wait Stats and Queue Analysis

Server & Database Auditing

Policy Based Management

Resource Governer

(High Availability(AlwaysOn


ساخت رزومه حرفه ای با امکان خروجی گرفتن با فرمت pdf و word در قالب های متنوع

مشاهده نمونه رزومه های ساخته شده