برگزاری سمینار4 ساعته در حوزه بیگ دیتا و دیتابیس های NoSQL با ارائه جناب مهندس حسن احمدخانی Hadoop Ecosystem, Spark, MongoDB, Cassandra and Splunk Big Data and NoSQL: From Strategy to Implementation

مشاهده خبر

معرفی BI به زبان استاد پرویز آقاصادقی

مشاهده خبر

ماکروسافت از نسخه نهایی SQL Server 2017 رونمایی کرد. این نسخه Cross Platform است.قابلیت ایجاد Data WareHouse در مقیاس پتا بایت را دارد. قابلیت پردازش کلان داده و اجرای دستورات T-SQL بر روی هر داده ای اعم از کلان داده را داراست و با داده های غیر ساختاری مانند گراف، IOT ،Media و داده های ساختاری هماهنگ است.

مشاهده خبر