ماکروسافت از نسخه نهایی SQL Server 2017 رونمایی کرد. این نسخه Cross Platform است.قابلیت ایجاد Data WareHouse در مقیاس پتا بایت را دارد. قابلیت پردازش کلان داده و اجرای دستورات T-SQL بر روی هر داده ای اعم از کلان داده را داراست و با داده های غیر ساختاری مانند گراف، IOT ،Media و داده های ساختاری هماهنگ است.

مشاهده خبر

شروع ثبت نام دوره های پاییز 96

مشاهده خبر

فروش اولین کتاب آموزش Qlik View به زبان فارسی تالیف استاد بابک پیروز

مشاهده خبر