در دوره آموزشی پایگاه داده های NoSQL و کار با MongoDB به ملزومات پیاده سازی و استفاده از پایگاه داده های NoSQL و ایجاد توانمندی در استفاده بهینه و مناسب از پایگاه داده مانگو جهت ذخیره و بازیابی داده و عملیات داده ای در این پایگاه داده پرداخته خواهد شد. فیلم معرفی دوره ی Practical NoSQL and MongoDB در آپارات

مشاهده خبر

برگزاری سمینار4 ساعته در حوزه بیگ دیتا و دیتابیس های NoSQL با ارائه جناب مهندس حسن احمدخانی Hadoop Ecosystem, Spark, MongoDB, Cassandra and Splunk Big Data and NoSQL: From Strategy to Implementation

مشاهده خبر

دوره آموزش Business Intelligence using SSAS 2017 در فراتر از دانش | معرفی دوره ی جامع هوش تجاری (Data Warehousing , OLAP, SSIS & ETL, Data Mining, Presentation)

مشاهده خبر

ماکروسافت از نسخه نهایی SQL Server 2017 رونمایی کرد. این نسخه Cross Platform است.قابلیت ایجاد Data WareHouse در مقیاس پتا بایت را دارد. قابلیت پردازش کلان داده و اجرای دستورات T-SQL بر روی هر داده ای اعم از کلان داده را داراست و با داده های غیر ساختاری مانند گراف، IOT ،Media و داده های ساختاری هماهنگ است.

مشاهده خبر