فیلم کوتاه آموزشی مقایسه روش های Data Paging و بررسی Performance آنها در آپارات بارگذاری شد. مدرس این فیلم کوتاه جناب مهندس پرویز آقاصادقی می باشند

مشاهده خبر

در دوره آموزشی پایگاه داده های NoSQL و کار با MongoDB به ملزومات پیاده سازی و استفاده از پایگاه داده های NoSQL و ایجاد توانمندی در استفاده بهینه و مناسب از پایگاه داده مانگو جهت ذخیره و بازیابی داده و عملیات داده ای در این پایگاه داده پرداخته خواهد شد. فیلم معرفی دوره ی Practical NoSQL and MongoDB در آپارات

مشاهده خبر

برگزاری سمینار4 ساعته در حوزه بیگ دیتا و دیتابیس های NoSQL با ارائه جناب مهندس حسن احمدخانی Hadoop Ecosystem, Spark, MongoDB, Cassandra and Splunk Big Data and NoSQL: From Strategy to Implementation

مشاهده خبر

دوره آموزش Business Intelligence using SSAS 2017 در فراتر از دانش | معرفی دوره ی جامع هوش تجاری (Data Warehousing , OLAP, SSIS & ETL, Data Mining, Presentation)

مشاهده خبر