مشاهده ی فیلم معرفی دوره ی Practical NoSQL and MongoDB

  تاریخ ارسال : ۱۳۹۸/۴/۲۹  

فیلم معرفی دوره ی آموزش پایگاه داده های NoSQL و کار با MongoDB 

محتوای این فیلم شامل بخش های : معرفی استاد، مقدمه ای بر پایگاه داده های توزیع شده و NoSQL، اهداف دوره ی آموزشی، مخاطبین دوره ی آموزشی، شرح پیشنیازهای دوره و رئوس مطالب دوره با توضیحات جناب مهندس احمدخانی معمار و مهندس حوزه  Big Data می باشد.

مشاهده ی صفحه دوره Practical NoSQL and MongoDB و دریافت رزومه استاد دوره