کارگاه دو روزه تربیت SCRUM Master حرفه ای

کارگاه دو روزه تربیت Professional SCRUM Master

 دوره ی اسکرام مستر، دوره ی پایه و دو روزه است که نیازی به پیش نیاز ندارد، آشنایی مختصر شما با نحوه ی تولید نرم افزار برای این دوره فشرده کافی می باشد.

این دوره برای برنامه نویسان، مدیران پروژه، مدیران نرم افزار و دیگر دست اندرکاران تولید نرم افزار تهیه شده است تا همپای برنامه نویسان در پیشرفته ترین شرکت های نرم افزاری نظیر گوگل و یاهو، به آخرین دستاوردهای کاربردی تولید سریع نرم افزار، دسترسی داشته باشند.


هدف دوره: در این دوره، شما می آموزید چگونه با استفاده از مهارت های متداول جهانی اجایل و اسکرام، بهره وری تیم های برنامه نویسی خود را بالا برده و تغییرات مورد نیاز مشتریان خود را در حداقل زمان ممکن و بطور پیوسته پیاده سازی و ارائه دهید. در طول این دوره شما با موضوعات زیر آشنا می شوید:

       مبانی اسکرام و ارزش های اصلی آن

       مقایسه ی روش های اسکرام با دیگر روش های مدیریت پروژه

       چگونه تشخیص دهیم کی و کجا از اسکرام استفاده کنیم

        اعضای یک تیم اسکرام و مسئولیت هایشان

       مراسم و جلسات اسکرام

        خروجی ها و نمودارهای اسکرام

       سرفصل های دوره:

            

                               روز اول:

                                                            

                                    Overview of scrum

                                    Sprints

                                    Product backlog

                                    Product owner and ScrumMaster

                                    The team


                               روز دوم:

                                  

                                Sprint planning

                                Longer-term planning

                                Tracking progress

                                Meetings

                                Scaling & Distributed teams