آموزش جامع هوش تجاری (BI)

مدرس دوره : پرویز آقاصادقی


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد وضعیت ثبت نام ثبت نام
Business Intelligence using SSAS 2019 (Data Warehousing , OLAP, SSIS & ETL, Data Mining, Presentation) 24 جلسه 72 ساعت یکشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
سه شنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ 1,775,000 تومان پرویز آقاصادقی
Business Intelligence using SSAS 2019 (Data Warehousing , OLAP, SSIS & ETL, Data Mining, Presentation) 24 جلسه 72 ساعت یکشنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
سه شنبه از ساعت 17:30 الی 20:30
سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹ 2,130,000 تومان پرویز آقاصادقی

سرفصل ها و محتوای دوره آموزش Business Intelligence using SSAS 2019 

(Data Warehousing , OLAP, SSIS & ETL, Data Mining, Presentation)

مدت دوره : 72 ساعت

پیش نیاز دوره: Query نویسی. 

هدف دوره BI:

آشنایی با طراحی و پیاده سازی